Korisnički alati

Site alati


hr:instructional_design:simulation-based_learning

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:instructional_design:simulation-based_learning [2013/12/12 23:15]
mpajtlar
hr:instructional_design:simulation-based_learning [2014/01/12 15:23] (trenutno)
mblazev [Što je učenje simulacijom?]
Redak 4: Redak 4:
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
  
-Učenje simulacijom je [[hr:​learning_paradigms:​constructivism|konstruktivistički]] model učenja koji omogućuje učenicima ​s iskustvom ​rada na često ​pojednostavljenoj ​**simuliranoj riječi ​ili sustavu**. Ovaj pristup, široko usvojen u vojsci i zrakoplovstvu "//​kako bi se povećala sigurnost obuke i smanjio rizik//"​(([[https://​aap.org/​nrp/​simulation/​Ethics.pdf|Ziv,​ A., P. R Wolpe, S. D Small, i S. Glick. Simulacijski usmjereno medicinsko obrazovanje:​ etički imperativ. Simulation in Healthcare 1, (4), 252. 2006.]])), danas se u velikoj mjeri  ​koristi,​ posebice u medicinskom obrazovanju.+Učenje simulacijom je [[hr:​learning_paradigms:​constructivism|konstruktivistički]] model učenja koji omogućuje učenicima ​iskustvo ​rada na često ​pojednostavljenom ​**simuliranom svijetu ​ili sustavu**. Ovaj pristup, široko usvojen u vojsci i zrakoplovstvu "//​kako bi se povećala sigurnost obuke i smanjio rizik//"​(([[https://​aap.org/​nrp/​simulation/​Ethics.pdf|Ziv,​ A., P. R Wolpe, S. D Small, i S. Glick. Simulacijski usmjereno medicinsko obrazovanje:​ etički imperativ. Simulation in Healthcare 1, (4), 252. 2006.]])), danas se opsežno ​ ​koristi,​ posebice u medicinskom obrazovanju.
  
  
 ===== Što je učenje simulacijom?​ ===== ===== Što je učenje simulacijom?​ =====
  
-Simulacija se može definirati kao model stvarnosti koji odražava neka ili sva od njezinih svojstava. [[http://​www.ibstpi.org/​Products/​pdf/​appendix_A-C.pdf|Robert Gagne]] je identificirao ​slijedeća svojstva simulacije kao ključna ((Cited by [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​sce.3730650302/​abstract|Lunetta,​ Vincent N, i Avi Hofstein. Simulacije u znanstvenom obrazovanju. Science Education 65, (3), 243-252. July 1, 1981.]])):+Simulacija se može definirati kao model stvarnosti koji odražava neka ili sva od njezinih svojstava. [[http://​www.ibstpi.org/​Products/​pdf/​appendix_A-C.pdf|Robert Gagne]] je identificirao ​sljedeća svojstva simulacije kao ključna ((Cited by [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​sce.3730650302/​abstract|Lunetta,​ Vincent N, i Avi Hofstein. Simulacije u znanstvenom obrazovanju. Science Education 65, (3), 243-252. July 1, 1981.]])):
  
   * //​Simulacija predstavlja stvarnu situaciju u kojoj su radnje provedene.//​   * //​Simulacija predstavlja stvarnu situaciju u kojoj su radnje provedene.//​
Redak 17: Redak 17:
 Danas se učenje simulacijom pretežno oslanja na korištenje računala i napredne tehnologije kako bi se korisniku omogućilo donekle autentično iskustvo i unaprijedilo njegovo učenje. Kao alat za učenje, simulacije se većinom oslanjaju na neke druge teorije učenja i primjenjuju njihove principe. ​ Danas se učenje simulacijom pretežno oslanja na korištenje računala i napredne tehnologije kako bi se korisniku omogućilo donekle autentično iskustvo i unaprijedilo njegovo učenje. Kao alat za učenje, simulacije se većinom oslanjaju na neke druge teorije učenja i primjenjuju njihove principe. ​
  
-Ipak, ono što je karakteristično za učenje simulacijom je otkriće da su sustavne ​reprezentacije često složene i teške za početnika da bi olakšale njegovo učenje. Iako su načela ljudske kognitivne strukture i metode smanjenja kognitivnog opterećenja uzete u obzir prilikom projektiranja simulacije, pokazalo se kako učenici i dalje nisu često u mogućnosti uspješno međusobno povezati višestruko reprezentirane elemente. Ovaj problem moguće je opisati u kontekstu prethodnog znanja.(([[http://​www.cogsci.northwestern.edu/​cogsci2004/​papers/​paper228.pdf|Bodemer,​ D. Unaprijeđivanje učenja simulacijom kroz aktivnu eksternalnu integraciju reprezentacija. In Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 138–143, 2005.]])) Do sada su predložena dva uspješna načina rješavanja ovog problema:+Ipak, ono što je karakteristično za učenje simulacijom je otkriće da su reprezentacije ​sustava ​često složene i teške za početnika da bi mogle olakšati njegovo učenje. Iako su načela ljudske kognitivne strukture i metode smanjenja kognitivnog opterećenja uzete u obzir prilikom projektiranja simulacije, pokazalo se kako učenici i dalje često ​nisu u mogućnosti uspješno međusobno povezati višestruko reprezentirane elemente. Ovaj problem moguće je opisati u kontekstu prethodnog znanja.(([[http://​www.cogsci.northwestern.edu/​cogsci2004/​papers/​paper228.pdf|Bodemer,​ D. Unaprijeđivanje učenja simulacijom kroz aktivnu eksternalnu integraciju reprezentacija. In Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 138–143, 2005.]])) Do sada su predložena dva uspješna načina rješavanja ovog problema:
  
-  * **aktivna integracija** reprezentacija((Reprezentacije su još jedan problem učenja simulacijom jer je njihova učinkovitost ovisna o domeni. Primjerice, učinkovitost različitih vrsta reprezentacija kod učenja statistike putem simulacije opisana je u [[http://​doc.utwente.nl/​60341/​1/​thesis_B_Kolloffel.pdf|Kollöffel,​ Bas Jan. Shvaćanje :​ uloga vanjskih reprezentacija u simulacijski usmjerenom ispitivanju učenja. University of Twente, 2008.]])) u složeni sustav od strane onoga koji uči (npr. Povezati imena elemenata s njihovom simboličkom reprezentacijom)(([[http://​www.cogsci.northwestern.edu/​cogsci2004/​papers/​paper228.pdf|Bodemer,​ D. Unaprijeđivanje učenja simulacijom kroz aktivnu eksternalnu integraciju reprezentacija.. In Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 138–143, 2005.]])), i +  * **aktivna integracija ​(active integration)** reprezentacija((Reprezentacije su još jedan problem učenja simulacijom jer je njihova učinkovitost ovisna o domeni. Primjerice, učinkovitost različitih vrsta reprezentacija kod učenja statistike putem simulacije opisana je u [[http://​doc.utwente.nl/​60341/​1/​thesis_B_Kolloffel.pdf|Kollöffel,​ Bas Jan. Shvaćanje :​ uloga vanjskih reprezentacija u simulacijski usmjerenom ispitivanju učenja. University of Twente, 2008.]])) u složeni sustav od strane onoga koji uči (npr. Povezati imena elemenata s njihovom simboličkom reprezentacijom)(([[http://​www.cogsci.northwestern.edu/​cogsci2004/​papers/​paper228.pdf|Bodemer,​ D. Unaprijeđivanje učenja simulacijom kroz aktivnu eksternalnu integraciju reprezentacija.. In Proceedings of the Twenty-Sixth Annual Conference of the Cognitive Science Society, 138–143, 2005.]])), i 
-  * **model napredovanja**,​ ili započinjanje sa jednostavnim simulacijskim modelima i zatim polako povećavanje njihove složenosti (([[http://​eksl.isi.edu/​files/​library/​White_Frederiksen-1990-causal-model-progressions.pdf|White,​ B. Y. i Frederiksen,​ J. R. Uzročni model napredovanja kao temelj inteligentnog okruženja za učenje. Artificial Intelligence,​ (42), 99–157. 1990.]]))(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1365-2648.2010.05338.x/​abstract|Brydges,​ Ryan, Heather Carnahan, Don Rose, i Adam Dubrowski. Usporedba oblika samostalnog učenja i pedagoški‐vođenog učenja za simulacijski usmjerenu kliničku izobrazbu. Journal of Advanced Nursing 66, (8), 1832-1844. August 1, 2010.]])).+  * **model napredovanja ​(model progression)**, ili započinjanje sa jednostavnim simulacijskim modelima i zatim polako povećavanje njihove složenosti (([[http://​eksl.isi.edu/​files/​library/​White_Frederiksen-1990-causal-model-progressions.pdf|White,​ B. Y. i Frederiksen,​ J. R. Uzročni model napredovanja kao temelj inteligentnog okruženja za učenje. Artificial Intelligence,​ (42), 99–157. 1990.]]))(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1365-2648.2010.05338.x/​abstract|Brydges,​ Ryan, Heather Carnahan, Don Rose, i Adam Dubrowski. Usporedba oblika samostalnog učenja i pedagoški‐vođenog učenja za simulacijski usmjerenu kliničku izobrazbu. Journal of Advanced Nursing 66, (8), 1832-1844. August 1, 2010.]])).
  
 Učenje simulacijom također može biti vođeno ili ne, ali istraživanja su pokazala da upute u obliku hipoteza, nudeći interpretacije,​ zadatke za dovršiti ili strukturiranje mogu biti korisne(([[http://​tecfa.unige.ch/​tecfa/​teaching/​aei/​papiers/​deJong.pdf|de Jong, T., i van Joolingen, W. R. Učenje znanstvenim otkrićem s računalnim simulacijama konceptualnih domena. Review of Educational Research. 1997.]]))(([[http://​www.eric.ed.gov/​PDFS/​ED398900.pdf|Swaak,​ Janine, i suradnici. Potvrda učenja simulacijom;​ Učinci modela napredovanja i zadataka na učenje o oscilirajućim pokretima., March 1996.]]))(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1046/​j.1365-2729.1998.143060.x/​pdf|de Jong, T., W. R. van Joolingen, J. Swaak, K. Veermans, R. Limbach, S. King, i D. Gureghian. Samostalno učenje u simulacijskom otkrivanju okoline. Journal of Computer Assisted Learning 14, (3), 235-246. September 1998.]])). Učenje simulacijom također može biti vođeno ili ne, ali istraživanja su pokazala da upute u obliku hipoteza, nudeći interpretacije,​ zadatke za dovršiti ili strukturiranje mogu biti korisne(([[http://​tecfa.unige.ch/​tecfa/​teaching/​aei/​papiers/​deJong.pdf|de Jong, T., i van Joolingen, W. R. Učenje znanstvenim otkrićem s računalnim simulacijama konceptualnih domena. Review of Educational Research. 1997.]]))(([[http://​www.eric.ed.gov/​PDFS/​ED398900.pdf|Swaak,​ Janine, i suradnici. Potvrda učenja simulacijom;​ Učinci modela napredovanja i zadataka na učenje o oscilirajućim pokretima., March 1996.]]))(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1046/​j.1365-2729.1998.143060.x/​pdf|de Jong, T., W. R. van Joolingen, J. Swaak, K. Veermans, R. Limbach, S. King, i D. Gureghian. Samostalno učenje u simulacijskom otkrivanju okoline. Journal of Computer Assisted Learning 14, (3), 235-246. September 1998.]])).
Redak 27: Redak 27:
 ===== Koje je praktično značenje učenja simulacijom?​ ===== ===== Koje je praktično značenje učenja simulacijom?​ =====
  
-Danas se **primjeri** učenja simulacijom često mogu pronaći u medicini ​((Vidi: [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1046/​j.1365-2923.37.s1.10.x/​full|Issenberg,​ S. B., Pringle, S., Harden, R. M., Khogali, S. I Gordon, M. S. Usvajanje i integracija tehnologija simulacijski usmjerenog učenja u nastavni plan i program preddiplomskog obrazovnog sustava u Velikoj Britaniji. Medical Education 37, (1), 42-49. November 2003.]])), ​fizici((Vidi: [[http://​findarticles.com/​p/​articles/​mi_hb1420/​is_200810/​ai_n32305315/?​tag=mantle_skin;​content|Lee,​ Yu-Fen i Yuying Guo. Istražiti učinkovito korištenje računalne simulacije za obrazovanje na području fizike. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 27, (4), 443-466. October 2008.]])), ​biologiji((Vidi: [[http://​wolfweb.unr.edu/​homepage/​crowther/​ejse/​akpan.html|Akpan,​ Joseph P. Pitanja povezana s umetanjem računalne simulacije u poučavanje biologije:​ +Danas se **primjeri** učenja simulacijom često mogu pronaći u obrazovanju u područjima medicine ​((Vidi: [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1046/​j.1365-2923.37.s1.10.x/​full|Issenberg,​ S. B., Pringle, S., Harden, R. M., Khogali, S. I Gordon, M. S. Usvajanje i integracija tehnologija simulacijski usmjerenog učenja u nastavni plan i program preddiplomskog obrazovnog sustava u Velikoj Britaniji. Medical Education 37, (1), 42-49. November 2003.]])), ​fizike((Vidi: [[http://​findarticles.com/​p/​articles/​mi_hb1420/​is_200810/​ai_n32305315/?​tag=mantle_skin;​content|Lee,​ Yu-Fen i Yuying Guo. Istražiti učinkovito korištenje računalne simulacije za obrazovanje na području fizike. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 27, (4), 443-466. October 2008.]])), ​biologije((Vidi: [[http://​wolfweb.unr.edu/​homepage/​crowther/​ejse/​akpan.html|Akpan,​ Joseph P. Pitanja povezana s umetanjem računalne simulacije u poučavanje biologije:​ 
-Pregled literature 5, (3), 2001.]])) kao i u drugim područjima ​rezultati ​su pozitivni(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1365-2929.2006.02528.x/​pdf|McGaghie,​ W. C., Issenberg, S. B., Petrusa, E. R.  i Scalese, R. J. Utjecaj vježbe na standardizirane ishode učenja u medicinskoj izobrazbi simulacijom. Medical Education 40, (8), 792-797. August 2006.]])). Primjer za to je "​[[http://​library.nymc.edu/​HARVEY/​harvey.cfm|Harvey]]",​ simulator kardiološkog pacijenta. Nedavno istraživanje(([[http://​www.med.uni-frankfurt.de/​lehre/​literatur/​container_journal_club/​Simulation-based_training.pdf|Steadman,​ Randolph, H., Coates, Wendy C., Huang, Y. M., Matevosian, R., Larmon, Baxter R., McCullough, L. i Ariel, D. Vježba simulacije je nadređena ​problemom usmjerenom ​učenju za stjecanje kritičnog procjenjivanja i vještina upravljanja. Critical Care Medicine 34, (1), 151-157. January 2006.]])) dodatno je pokazalo nadređenost učenja simulacijom nad [[instructional_design: ​problemom usmjerenom ​enju]] (koje se također primjenjuje u medicinskim školama) po pitanju učenja kritičkog procjenjivanja i vještina upravljanja.+Pregled literature 5, (3), 2001.]])) kao i u drugim područjima ​te su rezultati pozitivni(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1365-2929.2006.02528.x/​pdf|McGaghie,​ W. C., Issenberg, S. B., Petrusa, E. R.  i Scalese, R. J. Utjecaj vježbe na standardizirane ishode učenja u medicinskoj izobrazbi simulacijom. Medical Education 40, (8), 792-797. August 2006.]])). Primjer za to je "​[[http://​library.nymc.edu/​HARVEY/​harvey.cfm|Harvey]]",​ simulator kardiološkog pacijenta. Nedavno istraživanje(([[http://​www.med.uni-frankfurt.de/​lehre/​literatur/​container_journal_club/​Simulation-based_training.pdf|Steadman,​ Randolph, H., Coates, Wendy C., Huang, Y. M., Matevosian, R., Larmon, Baxter R., McCullough, L. i Ariel, D. Vježba simulacije je nadređena učenju ​rješenjem problema ​za stjecanje kritičnog procjenjivanja i vještina upravljanja. Critical Care Medicine 34, (1), 151-157. January 2006.]])) dodatno je pokazalo nadređenost učenja simulacijom nad [[instructional_design:​problem-based learning|problemskim ​enjem]] (koje se također primjenjuje u medicinskim školama) po pitanju učenja kritičkog procjenjivanja i vještina upravljanja.
  
-Kako se učenje simulacijom učestalo koristi u medicinskom obrazovanju((Vidi [[http://​ukpmc.ac.uk/​articles/​PMC2966567//​reload=0;​jsessionid=88C01753EF2DA054F6DFA0A3A67437B6.jvm4|Lateef,​ Fatimah. Učenje simulacijom:​ baš kao u stvarnosti. Journal of Emergencies,​ Trauma, and Shock 3, (4), 348. 2010.]])), nedavno istraživanje ​pregledalo ​je rezultate 670 povezanih članaka i identificiralo 10 ključnih aspekata učenja simulacijom u medicinskom obrazovanju koji poboljšavaju učenje (([[http://​chua2.fiu.edu/​nursing/​anesthesiology/​courses/​ngr%206715%20insttech/​slides/​beme%20issenberg%20et%20al.pdf|Barry Issenberg, S., William C. Mcgaghie, Emil R. Petrusa, David Lee Gordon, i Ross J. Scalese. Značajke i koristi od pouzdanih medicinskih simulacija koje vode do učinkovitog učenja: sustavan BEME pregled. Medical Teacher 27, (1), 10-28. January 2005.]])):+Kako se učenje simulacijom učestalo koristi u medicinskom obrazovanju((Vidi [[http://​ukpmc.ac.uk/​articles/​PMC2966567//​reload=0;​jsessionid=88C01753EF2DA054F6DFA0A3A67437B6.jvm4|Lateef,​ Fatimah. Učenje simulacijom:​ baš kao u stvarnosti. Journal of Emergencies,​ Trauma, and Shock 3, (4), 348. 2010.]])), nedavno istraživanje ​razmotrilo ​je rezultate 670 povezanih članaka i identificiralo 10 ključnih aspekata učenja simulacijom u medicinskom obrazovanju koji poboljšavaju učenje (([[http://​chua2.fiu.edu/​nursing/​anesthesiology/​courses/​ngr%206715%20insttech/​slides/​beme%20issenberg%20et%20al.pdf|Barry Issenberg, S., William C. Mcgaghie, Emil R. Petrusa, David Lee Gordon, i Ross J. Scalese. Značajke i koristi od pouzdanih medicinskih simulacija koje vode do učinkovitog učenja: sustavan BEME pregled. Medical Teacher 27, (1), 10-28. January 2005.]])):
  
-  * pružanje **povratnih informacija** ​studentima,+  * pružanje **povratnih informacija** ​učenicima,
   * ponavljanje **vježbe** dovodi do usavršavanja,​   * ponavljanje **vježbe** dovodi do usavršavanja,​
   * **integracija** nastavnog plana i programa za učenje simulacijom,​   * **integracija** nastavnog plana i programa za učenje simulacijom,​
   * vježbanje s rasponom **razina težine** (obično raste),   * vježbanje s rasponom **razina težine** (obično raste),
-  * višestruke **strategije učenja** a ne samo nastavniku usmjeren pristup,+  * višestruke **strategije učenja**a ne samo nastavniku usmjeren pristup,
   * korištenje simulatora koji odražavaju raznovrsne probleme pacijenata,   * korištenje simulatora koji odražavaju raznovrsne probleme pacijenata,
-  * kontrolirano okruženje u kojem nema negativnih posljedica za greške,+  * kontrolirano okruženje u kojem nema negativnih posljedica za pogreške,
   * **aktivno** individualizirano učenje,   * **aktivno** individualizirano učenje,
   * jasno definirani i mjereni **ishodi**,   * jasno definirani i mjereni **ishodi**,
   * simulator je izrazito sličan stvarnoj kliničkoj praksi.   * simulator je izrazito sličan stvarnoj kliničkoj praksi.
- 
  
 ===== Kritike ===== ===== Kritike =====
  
-Mnoga ranija istraživanja u ovom području pronašla su da je učenje simulacijom,​ barem za **početnike u učenju**teško ​da imaju poteškoće u postizanju ciljeva i rezultata u učenju kroz simulaciju((Glaser,​ R., Schauble, L., Raghavan, K., i Zeitz, C. Znanstveno zaključivanje kroz različite domene. In E. de Corte, M. Linn, H. Mandl and L. Verschaffel (Eds.), Okruženja za učenje putem računala i rješavanje problema (NATO ASI series F: Computer and Systems Series) (345–373). Berlin: Springer. 1992.))(([[http://​www.cs.ubc.ca/​~conati/​522/​532b/​papers/​SmithTown.pdf|Shute,​ V. J., i Glaser, R. Široka procjena inteligentnog otkrića svijeta: Smithtown. Interactive Learning Environments,​ (1), 51–77. 1990.]])) ili da imaju **probleme verbalizacije** rezultata i stešenog znanja(([[http://​doc.utwente.nl/​26419/​1/​K26419__.PDF|Njoo,​ M., i De Jong, T. Učenje istraživanjem uz računalnu simulaciju za teoriju kontrole: Procesi učenja i uputstvena podrška. Journal of Research in Science Teaching, (30), 821–844. 1993.]])). Činilo se da bogatstvo informacija koje student ​ može izvući iz simulacije čini njegovo **učenje težim** osim ako je prije toga pojednostavljeno i dobro strukturirano. ​+Mnoga ranija istraživanja u ovom području pronašla su da je učenje simulacijom,​ barem za **početnike u učenju** teško ​te da imaju poteškoće u postizanju ciljeva i rezultata u učenju kroz simulaciju((Glaser,​ R., Schauble, L., Raghavan, K., i Zeitz, C. Znanstveno zaključivanje kroz različite domene. In E. de Corte, M. Linn, H. Mandl and L. Verschaffel (Eds.), Okruženja za učenje putem računala i rješavanje problema (NATO ASI series F: Computer and Systems Series) (345–373). Berlin: Springer. 1992.))(([[http://​www.cs.ubc.ca/​~conati/​522/​532b/​papers/​SmithTown.pdf|Shute,​ V. J., i Glaser, R. Široka procjena inteligentnog otkrića svijeta: Smithtown. Interactive Learning Environments,​ (1), 51–77. 1990.]])) ili da imaju **probleme verbalizacije** rezultata i stečenog znanja(([[http://​doc.utwente.nl/​26419/​1/​K26419__.PDF|Njoo,​ M., i De Jong, T. Učenje istraživanjem uz računalnu simulaciju za teoriju kontrole: Procesi učenja i uputstvena podrška. Journal of Research in Science Teaching, (30), 821–844. 1993.]])). Činilo se da bogatstvo informacija koje student ​ može izvući iz simulacije čini njegovo **učenje težim** osim ako je prije toga pojednostavljeno i dobro strukturirano. ​
  
 ===== Ključne riječi i najvažnija imena ===== ===== Ključne riječi i najvažnija imena =====
hr/instructional_design/simulation-based_learning.1386886523.txt.gz · Zadnja izmjena: 2013/12/12 23:15 (vanjsko uređivanje)