Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
hr:learning_paradigms [2015/04/26 22:40]
jpetrovic
hr:learning_paradigms [2015/04/26 22:41] (trenutno)
jpetrovic
Redak 3: Redak 3:
 Teorije učenja obično se dijele u nekoliko [[:​hr:​glossary|paradigmi]] koje predstavljaju **različite perspektive na proces učenja**. [[:​glossary#​theory|Teorije]] unutar iste paradigme dijele neka osnovna zajednička stajališta. Trenutno su najprihvaćenije paradigme učenja //​biheviorizam//,//​ kognitivizam//,//​ konstruktivizam//,//​ konekcionizam // i //​humanizam.//​ <​sup>​1)</​sup>​ Teorije učenja obično se dijele u nekoliko [[:​hr:​glossary|paradigmi]] koje predstavljaju **različite perspektive na proces učenja**. [[:​glossary#​theory|Teorije]] unutar iste paradigme dijele neka osnovna zajednička stajališta. Trenutno su najprihvaćenije paradigme učenja //​biheviorizam//,//​ kognitivizam//,//​ konstruktivizam//,//​ konekcionizam // i //​humanizam.//​ <​sup>​1)</​sup>​
  
-Ovaj wiki obuhvaća ​ gore navedene paradigme učenja i s njima povezane teorije učenja i instrukcijskog dizajna. Slijedi kratak pregled tih paradigmi, a dodatne informacije su dostupne klikom na naziv svake paradigme.+Ovaj wiki obuhvaća gore navedene paradigme učenja i s njima povezane teorije učenja i instrukcijskog dizajna. Slijedi kratak pregled tih paradigmi, a dodatne informacije su dostupne klikom na naziv svake paradigme.
  
   * [[:​hr:​learning_paradigms:​behaviorism|Biheviorizam]]   * [[:​hr:​learning_paradigms:​behaviorism|Biheviorizam]]
Redak 18: Redak 18:
  
 <​sup>​1)</​sup> ​  U nekim izvorima se //socijalno učenje// ​ ubraja u paradigme//,​ humanizam// ​ ili //​konstruktivizam //  se zanemaruju, a //​konektivizam //  je nova paradigma koja još nije široko prihvaćena. <​sup>​1)</​sup> ​  U nekim izvorima se //socijalno učenje// ​ ubraja u paradigme//,​ humanizam// ​ ili //​konstruktivizam //  se zanemaruju, a //​konektivizam //  je nova paradigma koja još nije široko prihvaćena.
- 
-{{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​en.gif?​nolink&​}}<​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​mo</​font>​ <font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>:</​font>​ {{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​hr.gif?​nolink&​}} 
-časak, trenutak 
- 
----- 
- 
-{{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​hr.gif?​nolink&​}}(<​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​m</​font>​ )<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>:</​font>​ {{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​en.gif?​nolink&​}} 
-metres 
- 
----- 
- 
-{{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​en.gif?​nolink&​}}(<​font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>​my</​font>​ )<font inherit/​inherit;;​inherit;;​inherit>:</​font>​ {{chrome://​ehtip/​skin/​flags/​de.gif?​nolink&​}} 
-mein 
  
hr/learning_paradigms.txt · Zadnja izmjena: 2015/04/26 22:41 od jpetrovic