Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms:humanism

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
Zadnja izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:learning_paradigms:humanism [2015/06/24 12:39]
ivahtaric
hr:learning_paradigms:humanism [2015/06/24 12:41]
ivahtaric
Redak 30: Redak 30:
  
   * [[:​hr:​learning_theories:​experiential_learning|Iskustvena teorija učenja (eng. Experiential Learning Theory)]] - [[http://​infed.org/​mobi/​david-a-kolb-on-experiential-learning/​|David Kolb (1939 - )]]   * [[:​hr:​learning_theories:​experiential_learning|Iskustvena teorija učenja (eng. Experiential Learning Theory)]] - [[http://​infed.org/​mobi/​david-a-kolb-on-experiential-learning/​|David Kolb (1939 - )]]
-  * [[:​learning_theories:​transformacijska_teorija_ucenja_eng._transformative_learning_theory|Transformacijska teorija učenja (eng. Transformative Learning Theory)]] - [[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​humanist/​mezirow.html|Jack Mezirow ]]+  * [[:hr:​learning_theories:​transformatve_learning_theory|Transformacijska teorija učenja (eng. Transformative Learning Theory)]] - [[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​humanist/​mezirow.html|Jack Mezirow ]]
  
 ===== Teorije dizajna poučavanja i modeli učenja: ===== ===== Teorije dizajna poučavanja i modeli učenja: =====
  
-  * [[:​instructional_design:​teorija_facilitacije_eng._facilitation_theory|Teorija facilitacije (eng. Facilitation Theory)]] - [[http://​www.nrogers.com/​carlrogersbio.html|Carl Rogers (1902 - 1987)]] +  * [[:hr:​instructional_design:​facilitation_theory|Teorija facilitacije (eng. Facilitation Theory)]] - [[http://​www.nrogers.com/​carlrogersbio.html|Carl Rogers (1902 - 1987)]] 
-  * [[:​instructional_design:​pozivajuce_ucenje_eng._invitational_learning|Pozivajuće učenje (eng. Invitational learning)]] - William Purkey (1929 - )+  * [[:hr:​instructional_design:​invitational_learning|Pozivajuće učenje (eng. Invitational learning)]] - William Purkey (1929 - )
  
 ===== Druga važna imena: ===== ===== Druga važna imena: =====
hr/learning_paradigms/humanism.txt · Zadnja izmjena: 2015/06/24 12:42 od ivahtaric