Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:clasicall_conditioning

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:learning_theories:clasicall_conditioning [2015/04/26 23:02]
jpetrovic [Što je klasično uvjetovanje?]
hr:learning_theories:clasicall_conditioning [2023/06/19 18:03] (trenutno)
Redak 3: Redak 3:
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
  
-Klasično uvjetovanje (poznato kao i //Palovljevo uvjetovanje,​ respondentno ​uvjetovanje // ili //Pavlovljevo potkrepljenje//) je [[:​hr:​learning_paradigms:​behaviorism|bihevioristička]] teorija učenja predstavljena u **prvom desetljeću 20. stoljeća** od strane ruskog fiziologa [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Petrovič_Pavlov|Ivana Pavlova]].+Klasično uvjetovanje (poznato kao i //Pavlovljevo ​uvjetovanje ​ili klasično kondicioniranje// (([[http://www.apm.hr/psihologija-udzbenik-psihologije-za-gimnazije-bratko/PR/​127715|Bratko,​ D. Psihologija,​ udžbenik psihologije za gimnazije. Profil, 2008.]]))) je [[:​hr:​learning_paradigms:​behaviorism|bihevioristička]] teorija učenja predstavljena u **prvom desetljeću 20. stoljeća** od strane ruskog fiziologa [[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Petrovič_Pavlov|Ivana Pavlova]].
  
 =====   ===== =====   =====
Redak 9: Redak 9:
 ===== Što je klasično uvjetovanje?​ ===== ===== Što je klasično uvjetovanje?​ =====
  
-Klasično uvjetovanje se temelji na poznatom **eksperimentu s Pavlovljevim psom**. Pavlov je prvo je izveo lakšu operaciju na psu kako bi omogućio lakše mjerenje salivacije. Pas je treniran na način da je nakon svakog davanja hrane zazvonilo veliko zvono. Uskoro je pas počeo povezivati zvuk zvona s hranom, što je uzrokovalo refleks salivacije. U ovom eksperimentu je Pavlov, sredstvima pojačavanja,​ zamislio da pas odgovara na zvuk zvona (//​uvjetovani podražaj, UP//) salivacijom (u ovom slučaju i //​uvjetovana//​ i //​neuvjetovana reakcija//, //UR, NUR), //što je isti način na koji bi odgovorio na hranu (//​neuvjetovani podražaj, NUP//​)(([[http://​webspace.ship.edu/​cgboer/​beh.html|Boeree,​ George. Behaviorism.]] Pristupljeno 242011.)) .+Klasično uvjetovanje se temelji na poznatom **eksperimentu s Pavlovljevim psom**. Pavlov je prvo je izveo lakšu operaciju na psu kako bi omogućio lakše mjerenje salivacije. Pas je treniran na način da je nakon svakog davanja hrane zazvonilo veliko zvono. Uskoro je pas počeo povezivati zvuk zvona s hranom, što je uzrokovalo refleks salivacije. U ovom eksperimentu je Pavlov, sredstvima pojačavanja,​ zamislio da pas odgovara na zvuk zvona (//​uvjetovani podražaj, UP//) salivacijom (u ovom slučaju i //​uvjetovana//​ i //​neuvjetovana reakcija//, //UR, NUR), //što je isti način na koji bi odgovorio na hranu (//​neuvjetovani podražaj, NUP//​)(([[http://​webspace.ship.edu/​cgboer/​beh.html|Boeree,​ George. Behaviorism.]] Pristupljeno 24.8.2011.)) .
  
-Proces učenja se tu sastoji od asociranja vajnskog (uvjetovanog) podražaja s uobičajenim,​ prirodnim (neuvjetovanim) podražajem. Tijekom procesa učenja važno je da se neuvjetovani podražaj pojavi prije uvjetovanog podražaja. Uspješno učenje se manifestira u pojavi prirodne refleksne reakcije na asocirani vanjski **podražaj**(([[http://​www.ivanpavlov.com/​default.htm|Ivan Pavlov.]] ​Retrieved August ​242011.)). Ova dva iskaza definiraju klasično uvjetovanje.+Proces učenja se tu sastoji od asociranja vajnskog (uvjetovanog) podražaja s uobičajenim,​ prirodnim (neuvjetovanim) podražajem. Tijekom procesa učenja važno je da se neuvjetovani podražaj pojavi prije uvjetovanog podražaja. Uspješno učenje se manifestira u pojavi prirodne refleksne reakcije na asocirani vanjski **podražaj** (([[http://​www.ivanpavlov.com/​default.htm|Ivan Pavlov.]] ​Pristupljeno ​24.8.2011.)) . Ova dva iskaza definiraju klasično uvjetovanje.
  
-[[http://​curezone.com/​ig/​i.asp?​i=36337|{{ ​ images:​pavlovs_dogs.gif?​350x300|Pavlov'​s dogs. Image borrowed from: CureZone.com. Click on the picture to follow the link.  ​}}]]+[[http://​curezone.com/​ig/​i.asp?​i=36337|{{  ​:images:​pavlovs_dogs.gif?​nolink&350x300}}]]
  
-Ostali važni parametri klasičnog uvjetovanja,​ predstavljeni i istraženi od strane [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=65880|Johna Watsona]], drugog osnivača biheviorizma su (([[http://​web.mst.edu/​~psyworld/​classical_conditioning.htm|Hall,​ Richard. Classical Conditioning. Psychology World, 1998.]] Pristupljeno 23.8.2011.)):​ +Ostali važni parametri klasičnog uvjetovanja,​ predstavljeni i istraženi od strane [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=65880|Johna Watsona]], drugog osnivača biheviorizma su (([[http://​web.mst.edu/​~psyworld/​classical_conditioning.htm|Hall,​ Richard. Classical Conditioning. Psychology World, 1998.]] Pristupljeno 23.8.2011.)) : 
-   ​* **latentnost **– duljina vremenskog intervala između neuvjetovanog i uvjetovanog podražaja,+ 
 +  ​* **latentnost **– duljina vremenskog intervala između neuvjetovanog i uvjetovanog podražaja,
   * **gašenje **– smanjenje vjerojatnosti pojavljivanja naučenog ponašanja nakon što su se uvjetovani i neuvjetovani podražaji nekoliko puta pogrešno pojavili, i   * **gašenje **– smanjenje vjerojatnosti pojavljivanja naučenog ponašanja nakon što su se uvjetovani i neuvjetovani podražaji nekoliko puta pogrešno pojavili, i
   * **spontani oporavak **– spontano vraćanje naučenog ponašanja nakon njegovog gašenja   * **spontani oporavak **– spontano vraćanje naučenog ponašanja nakon njegovog gašenja
Redak 27: Redak 28:
 Watson je često citiran zbog svojih tvrdnji razumljivih u kontekstu biheviorizma gdje su vanjski podražaji kritični za učenje: Watson je često citiran zbog svojih tvrdnji razumljivih u kontekstu biheviorizma gdje su vanjski podražaji kritični za učenje:
  
-  * //Dajte mi dvanaestero zdrave djece, zdrave, i specifično okruženje prema mom nahođenju da ih tamo odgojim i jamčim da ću bilo koje nasumično odabrano dijete osposobiti da postane stručnjak u području koje odaberem – doktor, odvjetnik, umjetnik, veliki trgovac i, da, čak i prosjak, lopov, bez obzira na njihove talente, sklonosti, težnje, sposobnosti,​ zvanja i korijenja njihovih predaka. Nadilazim vlastita činjenična saznanja i to priznajem, ali su isto to radili i zagovornici suprotnog stajališta i to tisućama godina((Watson,​ John B. Behaviorism. University of Chicago Press, 1930.)).// +  * //Dajte mi dvanaestero zdrave djece, zdrave, i specifično okruženje prema mom nahođenju da ih tamo odgojim i jamčim da ću bilo koje nasumično odabrano dijete osposobiti da postane stručnjak u području koje odaberem – doktor, odvjetnik, umjetnik, veliki trgovac i, da, čak i prosjak, lopov, bez obzira na njihove talente, sklonosti, težnje, sposobnosti,​ zvanja i korijenja njihovih predaka. Nadilazim vlastita činjenična saznanja i to priznajem, ali su isto to radili i zagovornici suprotnog stajališta i to tisućama godina((Watson,​ John B. Behaviorism. University of Chicago Press, 1930.)) .//
 ===== Koje su praktične primjene klasičnog uvjetovanja?​ ===== ===== Koje su praktične primjene klasičnog uvjetovanja?​ =====
  
Redak 37: Redak 37:
 ===== Kritike ===== ===== Kritike =====
  
-Klasično uvjetovanje je eksperimentalno potvrđeno i ne može se odbaciti kao teorija učenja, ali je njegov **djelokrug ograničen** ​ i zanemaruje sve kognitivne aspekte učenja pa je u današnje doba izgubio većinu utjecaja, osobito u kontesktu psihologije obrazovanja. Značajne kritike su također upućene od strane //​[[:​hr:​learning_theories:​gestalt_psychology|geštaltista]]//​ koji su kasnije inspirirali[[:​hr:​learning_paradigms:​cognitivism| ideje kognitivista]] koje objašnjavaju kognitivnu strukturu čovjeka. Modeli ljudske kognitivne strukture razvijeni 1960-ih su pretpostavile da su ljudi sposobni za načine učenja koji nadilaze učenje temeljem podražaja i reakcije.+Klasično uvjetovanje je eksperimentalno potvrđeno i ne može se odbaciti kao teorija učenja, ali je njegov **djelokrug ograničen** ​ i zanemaruje sve kognitivne aspekte učenja pa je u današnje doba izgubio većinu utjecaja, osobito u kontesktu psihologije obrazovanja. Značajne kritike su također upućene od strane //​[[:​hr:​learning_theories:​gestalt_psychology|geštaltista]]//​ koji su kasnije inspirirali[[:​hr:​learning_paradigms:​cognitivism|ideje]][[:​hr:​learning_paradigms:​cognitivism| ​kognitivista]] koje objašnjavaju kognitivnu strukturu čovjeka. Modeli ljudske kognitivne strukture razvijeni 1960-ih su pretpostavile da su ljudi sposobni za načine učenja koji nadilaze učenje temeljem podražaja i reakcije.
  
 ===== Ključni pojmovi i najvažnija imena ===== ===== Ključni pojmovi i najvažnija imena =====
  
-  * **Klasično uvjetovanje,​ Pavlovljevo uvjetovanje, ​respondentno uvjetovanje,​ Pavlovljevo potkrepljenje, Pavlovljevi psi, mali Albert, uvjetovani podražaj, uvjetovana reakcija, neuvjetovani podražaj, neuvjetovana reakcija, latentnost, gašanje, spontani oporavak**+  * **Klasično uvjetovanje,​ Pavlovljevo uvjetovanje, ​klasično kondicioniranje, Pavlovljevi psi, mali Albert, uvjetovani podražaj, uvjetovana reakcija, neuvjetovani podražaj, neuvjetovana reakcija, latentnost, gašanje, spontani oporavak**
   * **[[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Petrovič_Pavlov|Ivan Pavlov]], [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=65880|John Watson]]**   * **[[http://​hr.wikipedia.org/​wiki/​Ivan_Petrovič_Pavlov|Ivan Pavlov]], [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=65880|John Watson]]**
 ===== Bibliografija ===== ===== Bibliografija =====
Redak 50: Redak 50:
  
 [[http://​web.mst.edu/​~psyworld/​classical_conditioning.htm|Psychology World: Classical Conditioning.]] [[http://​web.mst.edu/​~psyworld/​classical_conditioning.htm|Psychology World: Classical Conditioning.]]
 +
 +[[http://​www.apm.hr/​psihologija-udzbenik-psihologije-za-gimnazije-bratko/​PR/​127715|Bratko,​ D. Psihologija,​ udžbenik psihologije za gimnazije. Profil, 2008.]]
  
 ===== Pročitajte više ===== ===== Pročitajte više =====
hr/learning_theories/clasicall_conditioning.1430082156.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 17:49 (vanjsko uređivanje)