Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:contiguity_theory_and_one_trial_learning

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:learning_theories:contiguity_theory_and_one_trial_learning [2015/05/19 22:29]
ivahtaric
hr:learning_theories:contiguity_theory_and_one_trial_learning [2015/07/24 10:27]
jpetrovic [Kritike]
Redak 10: Redak 10:
 Složenija ponašanja sastoje se od **niza pokreta** (//​navika//​)(([[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Peterson,​ Heather. Edwin R. Guthrie. Povijest psihologije.]])) , gdje je svaki pokret mala kombinacija podražaja i odgovora. Tijekom učenja iz jednog pokušaja ne uče se cijela ponašanja, nego nizovi pokreta od kojih se aktivnost sastoji (inkrementalno učenje). Neuspješne aktivnosti ostaju nenaučene jer su zamijenjene kasnijim uspješno naučenim aktivnostima. (([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. “Edwin Guthrie i‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]])) ​ Drugi istraživači poput [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=65880|Johna Watsona]] proučavali su cjelokupne aktivnosti samo zato što je to bilo jednostavnije,​ ali pokreti su, prema Guthrieu, ono što bi se zapravo trebalo istraživati. Složenija ponašanja sastoje se od **niza pokreta** (//​navika//​)(([[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Peterson,​ Heather. Edwin R. Guthrie. Povijest psihologije.]])) , gdje je svaki pokret mala kombinacija podražaja i odgovora. Tijekom učenja iz jednog pokušaja ne uče se cijela ponašanja, nego nizovi pokreta od kojih se aktivnost sastoji (inkrementalno učenje). Neuspješne aktivnosti ostaju nenaučene jer su zamijenjene kasnijim uspješno naučenim aktivnostima. (([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. “Edwin Guthrie i‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]])) ​ Drugi istraživači poput [[http://​www.enciklopedija.hr/​Natuknica.aspx?​ID=65880|Johna Watsona]] proučavali su cjelokupne aktivnosti samo zato što je to bilo jednostavnije,​ ali pokreti su, prema Guthrieu, ono što bi se zapravo trebalo istraživati.
  
-Zaboravljanje se ne događa zbog protoka vremena, već zbog interferencije. Kako vrijeme prolazi, podražaji se mogu povezati s novim odgovorima. Tri različite metode mogu pomoći da se stare nepoželjne navike zaborave i zamjene novima(([[http://​books.google.hr/​books?​id=A6UhKQEACAAJ|Ormrod,​ J. E. Human learning. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 1999.]] prema  [[http://​www.ucs.louisiana.edu/​~cgc2646/​LRN/​Chap5.html|Cech,​ C. G. Chapter 5 - Priroda potkrepljenja i njeni utjecaji na stjecanje: Guthrijeva teorija kontigencije,​ 1998.]])) ​  ​:+Zaboravljanje se ne događa zbog protoka vremena, već zbog interferencije. Kako vrijeme prolazi, podražaji se mogu povezati s novim odgovorima. Tri različite metode mogu pomoći da se stare nepoželjne navike zaborave i zamjene novima(([[http://​books.google.hr/​books?​id=A6UhKQEACAAJ|Ormrod,​ J. E. Human learning. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 1999.]] prema  [[http://​www.ucs.louisiana.edu/​~cgc2646/​LRN/​Chap5.html|Cech,​ C. G. Chapter 5 - Priroda potkrepljenja i njeni utjecaji na stjecanje: Guthrijeva teorija kontigencije,​ 1998.]])) :
  
   * **Metoda umora** ​ (Fatigue method) - koristeći brojna ponavljanja,​ životinja postaje toliko umorna da više ne može reproducirati stari odgovor i uvodi novi odgovor (ili jednostavno ne reagira).   * **Metoda umora** ​ (Fatigue method) - koristeći brojna ponavljanja,​ životinja postaje toliko umorna da više ne može reproducirati stari odgovor i uvodi novi odgovor (ili jednostavno ne reagira).
Redak 23: Redak 23:
 ===== Kritike ===== ===== Kritike =====
  
-Guthrijeve teorija je ispočetka bila preferirana zbog svoje **jednostavnosti**,​ ali kasnije je iz istog razloga kritizirana. Njena jednostavnost kasnije je pretvorena u ** nepotpunost **. Također, zasnovana je na nedovoljno eksperimentalnih podataka te je kritizirana zbog toga što nije mogla objasniti zašto se ljudi često ponašaju različito u istim situacijama. (([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. Edwin Guthrie i ‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]])) ​.+Guthrijeve teorija je ispočetka bila preferirana zbog svoje **jednostavnosti**,​ ali kasnije je iz istog razloga kritizirana. Njena jednostavnost kasnije je pretvorena u ** nepotpunost**. Također, zasnovana je na nedovoljno eksperimentalnih podataka te je kritizirana zbog toga što nije mogla objasniti zašto se ljudi često ponašaju različito u istim situacijama.(([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. Edwin Guthrie i ‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]]))
  
 ===== Ključne riječi ===== ===== Ključne riječi =====
Redak 38: Redak 38:
 [[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ S. Theories of Learning in Educational Psychology: Edwin Guthrie and One Trial Learning.]] Pribavljeno 18.siječnja,​ 2011. [[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ S. Theories of Learning in Educational Psychology: Edwin Guthrie and One Trial Learning.]] Pribavljeno 18.siječnja,​ 2011.
  
-===== Pročitaj više =====+===== Pročitajte ​više =====
  
 [[http://​psycnet.apa.org/​journals/​rev/​37/​5/​412/​|Guthrie,​ E. Conditioning as a principle of learning. Psychological Review, 37, p412-428, September 1930.]] [[http://​psycnet.apa.org/​journals/​rev/​37/​5/​412/​|Guthrie,​ E. Conditioning as a principle of learning. Psychological Review, 37, p412-428, September 1930.]]
Redak 48: Redak 48:
 [[http://​psycnet.apa.org/​journals/​rev/​46/​5/​480/​|Guthrie,​ E. The Effect of Outcome on Learning. Psychological Review, 46, p480-485. 1939.]] [[http://​psycnet.apa.org/​journals/​rev/​46/​5/​480/​|Guthrie,​ E. The Effect of Outcome on Learning. Psychological Review, 46, p480-485. 1939.]]
  
-===== Recentna literatura ===== 
  
-[[http://web.ebscohost.com/ehost/detail?​sid=e73e3de6-a05c-40be-a109-47ff5e18b158@sessionmgr198&​vid=1&​hid=127&​bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ==#​db=pdh&​AN=2011-01269-001|Costa,​ D. S. J. and Boakes, R. A. Varying temporal contiguity and interference in a human avoidance task.]]+[[http://psycnet.apa.org/psycinfo/​2011-01269-001/|Costa, D. S. J. and Boakes, R. A. Varying temporal contiguity and interference in a human avoidance task. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, Vol 37(1), Jan 2011, 71-78.]]
  
-[[http://search.ebscohost.com/login.aspx?​direct=true&​db=mnh&​AN=22526688&​site=ehost-live|Flores-Abreu,​ I. N., Hurly, T.A. and Healy, S.D. One-trial spatial learning: wild hummingbirds relocate a reward after a single visit]]+[[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​22526688|Flores-Abreu,​ I. N., Hurly, T.A. and Healy, S.D. One-trial spatial learning: wild hummingbirds relocate a reward after a single visit. Anim Cogn. Vol 15(4), Jul 2012, 631-7.]]
  
hr/learning_theories/contiguity_theory_and_one_trial_learning.txt · Zadnja izmjena: 2015/07/24 10:27 od jpetrovic