Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:operant_conditioning

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:learning_theories:operant_conditioning [2015/05/20 13:17]
ivahtaric old revision restored (2015/05/20 13:15)
hr:learning_theories:operant_conditioning [2015/07/24 10:35]
Redak 1: Redak 1:
-====== Operantno uvjetovanje ====== 
- 
-===== Općenito ===== 
- 
-Operantno uvjetovanje **(operant conditioning)**,​ poznato kao i //​Skinnerovo uvjetovanje//​ **(Skinnerian conditioning)** ili //radikalni biheviorizam//​ **(radical biheviorism)**,​ je [[:​hr:​learning_paradigms:​behaviorism|bihevioristički]] pristup učenju sličan [[:​hr:​learning_theories:​clasicall_conditioning|klasičnom uvjetovanju]] **(classical conditioning)** koji je najvećim dijelom, još od 1950-ih, pod utjecajem ranih teorijskih i eksperimentalnih radova američkog psihologa [[http://​www.istrazime.com/​velikani-psihologije/​110-godina-od-rodenja-velikana-psihologije-burrhus-frederic-skinner/​|Burrhus Frederic Skinnera]]. Glavna razlika između ove dvije teorije je da **klasično** uvjetovanje **mijenja samo refleksne reakcije**, a **operantno** uvjetovanje **oblikuje novo ponašanje**. 
-===== Što je operantno uvjetovanje?​ ===== 
- 
-[[http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​9/​92/​Skinner_box_scheme_01.png|{{ ​ :​images:​skinner_box.png?​nolink&​250x250}}]] 
- 
-Najpoznatiji eksperiment koji se odnosi na operantno uvjetovanje je [[http://​www.juliantrubin.com/​bigten/​skinnerbox.html|Skinnerova kutija]] **(Skinner box)**, poznat kao i //komora operantnog uvjetovanja//​ **(operant conditioning chamber)**. U jednom takvom eksperimentu Skinner je demonstrirao principe operantnog uvjetovanja i oblikovanja ponašanja na štakoru pri čemu je kao potkrepljenje **(reinforcement)** koristio hranu. Izgladnjeli štakor stavljen je u kutiju, u kojoj bi pritiskom na malu polugu pustio hranu u kutiju. Taj štakor je ubrzo naučio da će pritiskom poluge dobiti hranu. 
- 
-U drugom eksperimentu,​ u kutiju su uvedena dva svjetla (crveno i zeleno), a štakor bi dobio hranu jedino ako je jedno od njih bilo uključeno. Štakor je ubrzo naučio razlikovati svjetla, i prestao je ili smanjio pritiskati polugu kad je "​krivo"​ svjetlo bilo uključeno. 
- 
-Za razliku od Pavlovljevog kondicioniranja **(Pavlovian conditioning)**,​ gdje je postojeće ponašanje (slinjenje na hranu) oblikovano njegovim asociranjem s novim podražajem (zvuk zvona), operantno uvjetovanje je **nagrađivanje radnje koja predstavlja novo poželjno ponašanje**,​ ali može biti i različito: **kažnjavanje nepoželjnog ponašanja** (negativno potkrepljenje).((1)) 
- 
-Nakon što je jednom slučajno ostao bez hrane za štakore, Skinner je počeo promatrati efekte različitih rasporeda potkrepljenja **(schedules of reinforcement)** ((2))) ) : 
- 
-  * kontinuirani **(continuous)** ​ - potkrepljenje se događa poslije svakog opaženog ponašanja, 
-  * raspored s pravilnim omjerom **(fixed ratio)** ​ - potkrepljenje se događa određeni x broj puta, 
-  * raspored s pravilnim intervalom **(fixed interval)** ​ - potkrepljenje se događa ako se željeno ponašanje pokaže unutar određenog vremenskog intervala, ili 
-  * varijabilni rasporedi **(variable schedule)** ​ - broj zahtijevanih ponašanja koji je potreban za dobivanje potkrepljenja je svaki put drugačiji. 
- 
-Zanimljiv nalaz do kojeg je došao je taj da ako se koristi raspored s pravilnim intervalom, štakori uspijevaju naći "​ritam"​ u iskazivanju ponašanja, što nikada nije slučaj u varijabilnim rasporedima. Iznenađujuće,​ varijabilni rasporedi su se također pokazali otpornim na gašenje **(extinction)**. Ovisnost o kocki nudi još jedan primjer za ovo: iako potkrepljenje dolazi rijetko, ne možemo biti sigurni hoće li ili ipak neće doći sljedeći puta pa se zbog toga pokušava još jedanput. 
- 
-Operantno uvjetovanje se također može koristiti pri **oblikovanju složenih ponašanja** ​ počevši od ideje slične namjernom učenju i nakon što je naučeno **polako se oblikuje dok ne postane točno ono koje je poželjno**. Primjer ovoga je kako su Skinner i njegovi studenti uspjeli naučiti golubove da kuglaju.((3))) ) 
- 
-Neke od ideja Skinner je iznio u svojoj knjizi "​Walden II", koja govori o biheviorističkoj kontroli na kojoj bi se temeljilo utopijsko društvo. Također je zapamćen po izjavi ukoliko bi se njegova kuća zapalila, radije bi spasio svoje knjige nego djecu, s obzirom da njegovi zapisi mogu donijeti veće doprinose nego njegovi geni.(([[http://​webspace.ship.edu/​cgboer/​skinner.html|Boeree,​ George. F. B. Skinner. Personality Theories.]])) 
- 
-===== Koje je praktično značenje operantnog uvjetovanja?​ ===== 
- 
-Mnogi primjeri operantnog uvjetovanja u svakodnevnoj su uporabi. Pravljenje domaće zadaće kako bi se dobila nagrada od učitelja, ili **završavanje projekata kako bi se dobila pohvala ili promaknuće od poslodavca **  oblik je operantnog uvjetovanja(((vidi fusnotu 6) )) ) . U ovim primjerima, povećana vjerojatnost određenog ponašanja rezultat je mogućnosti **nagrada**. 
- 
-Suprotno, operantno uvjetovanje može se koristiti kako bi se **smanjila** ​ vjerojatnost pojavljivanja određenog **ponašanja **  korištenjem **kazne** ​ (//​negativni podražaj//​). Naprimjer, ako se djeci u razredu kaže da će morati sjediti u kutu ukoliko budu govorili prije svog reda (([[http://​psychology.about.com/​od/​behavioralpsychology/​a/​introopcond.htm|Cherry,​ K. Introduction to Operant Conditioning. About.com Psychology.]])) . Mogućnost kazne trebala bi smanjiti vjerojatnost pojavljivanja nepoželjnih ponašanja. 
- 
-===== Kritike ===== 
- 
-Kritike operantnog uvjetovanja slične su kritikama u općem smislu. Operantno uvjetovanje 
- 
-  * **zanemaruje kognitivne procese**, 
-  * pretpostavlja da se **učenje** ​ događa **jedino putem potkrepljenja** ​ što nije točno, 
-  * i **zanemaruje genetske predispozicije** ​ i obrasce ponašanja specifične za vrstu koji mogu interferirati s učenjem. 
- 
-===== Ključne riječi i najvažnija imena ===== 
- 
-  * operantno uvjetovanje **(operant conditioning)**,​ Skinnerovo kondicioniranje **(Skinnerian conditioning)**,​ radikalni biheviorizam **(radical biheviorism)**,​ Skinnerova kutija **(Skinner box)**, komora operantnog uvjetovanja **(operant conditioning chamber)**, rasporedi potkrepljenja **(schedules of reinforcement)** 
-  * [[http://​www.istrazime.com/​velikani-psihologije/​110-godina-od-rodenja-velikana-psihologije-burrhus-frederic-skinner/​|Burrhus Skinner]] 
- 
-===== Literatura ===== 
- 
-[[http://​webspace.ship.edu/​cgboer/​skinner.html|Boeree,​ G. Personality theories: B. F. Skinner.]] Preuzeto 22.veljače,​ 2011. 
- 
-[[http://​books.google.hr/​books?​id=7AEOAAAAQAAJ&​printsec=frontcover&​dq=Blackman,​+Derek+E.+Operant+conditioning:​+an+experimental+analysis+of+behaviour&​source=bl&​ots=Yv4N2uSl_g&​sig=dhFycQg4gUqEF0Cmqtzpf6-gKco&​hl=hr&​ei=dKhrTcb7EYGv8QOF68HyBw&​sa=X&​oi=book_result&​ct=result&​resnum=1&​ved=0CBoQ6AEwAA#​v=onepage&​q&​f=false|Blackman,​ Derek E. Operant conditioning:​ an experimental analysis of behaviour. Routledge, 1974.]] 
- 
-===== Pročitaj više ===== 
- 
-[[http://​books.google.hr/​books?​id=dsPV3S1wmfEC|Skinner,​ Burrhus F. About behaviorism. Vintage Books, 1974.]] 
- 
-[[http://​psychclassics.asu.edu/​Skinner/​Pigeon/​|Skinner,​ B. F. "​Superstition"​ in the Pigeon. Journal of Experimental Psychology #38, p168-172. 1947.]] 
- 
-[[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC1285014/​pdf/​15693526.pdf|Peterson,​ G. B. A day of great illumination:​ BF Skinner'​s discovery of shaping. Journal of the Experimental Analysis of Behavior 82, no. 3, p317-328. 2004.]] 
- 
-[[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​6025711|Wolf,​ M., Risley, T., Johnston, M., Harris, F. and Allen, E. Application of operant conditioning procedures to the behavior problems of an autistic child: a follow-up and extension. Behaviour Research and Therapy 5, no. 2, p103-111. May 1967.]] 
- 
-[[http://​www.psychosomaticmedicine.org/​cgi/​reprint/​30/​6/​837.pdf|Levene,​ Howard I., Engel, Bernard T. and Pearson, John A. Differential Operant Conditioning of Heart Rate. Psychosom Med 30, no. 6, p837-845. November 1, 1968.]] 
- 
-[[http://​search.ebscohost.com/​login.aspx?​direct=true&​db=mnh&​AN=23110123&​site=ehost-live|Remington,​E.D.,​ Osmanski, M.S. i Xiaoqin, W. An Operant Conditioning Method for Studying Auditory Behaviors in Marmoset Monkeys . Plos ONE 7, 1-7. 2012.]] 
- 
-[[http://​search.ebscohost.com/​login.aspx?​direct=true&​db=pbh&​AN=74980117&​site=ehost-live|Tomlin,​ M. i Reed, P. Effects of Fixed-Time Reinforcement Delivered by Teachers for Reducing Problem Behavior in Special Education classrooms. Journal of Behavioral Education 21, 150-162. 2012.]] 
  
hr/learning_theories/operant_conditioning.txt · Zadnja izmjena: 2015/07/24 10:35 (vanjsko uređivanje)