Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:schema_theory

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:learning_theories:schema_theory [2014/01/12 14:06]
mblazev [Općenito]
hr:learning_theories:schema_theory [2023/06/19 18:03] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
-====== Teorija ​shema ======+====== Teorija ​sheme ======
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
-Koncept teorije shema **(schema theory)**, ​jedne od [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivnih teorija učenja]], koja je prvo uvedena 1932. godine kroz rad britanskog psihologa [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederica Bartletta]](([[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​TheoryOfRemembering.htm|Bartlett,​ Frederic (Sir). Remembering:​ A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press, 1932.]])) (neki  smatraju kako je uvedena 1926 od strane ​ [[http://​www.piaget.org/​aboutPiaget.html|Jeana Piageta]](([[http://​www.up.ac.za/​saafecs/​vol30/​erasmus.pdf|Erasmus,​ A. C, E. Bishoff, and G. G. Rousseau. The potential of using script theory in consumer behaviour research. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2010.]]))), a dalje je bila razvijana pretežito u 1970-ima od strane američkog edukacijskog psihologa [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richarda Andersona]](([[http://​tip.psychology.org/​schank.html|Kearsley,​ Greg. Script theory (R. Schank). The Theory Into Practice Database.]])). Teorija ​shema opisuje kako se znanje stječe, procesira i organizira. Početna pretpostavka ove teorije je da //„sam čin [[:​glossary#​razumijevanja| razumijevanja]] uključuje nečije znanje o svijetu“//​(([[http://​aer.sagepub.com/​content/​14/​4/​367.abstract|Anderson,​ R. C., R. E. Reynolds, D. L. Schallert, and E. T. Goetz. Frameworks for Comprehending Discourse. American Educational Research Journal 14, no. 4: 367-381. January 1977.]])). ​  Prema ovoj teoriji, znanje je **mreža mentalnih ​okvira** **(network of mental frames)** ili kognitivnih konstrukata zvanih //​**[[::​glossary#​shema]]**//​ (mn. //​**sheme**//​). Sheme organiziraju znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju.+Teorija sheme **(schema theory)**, ​jedna od [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivnih teorija učenja]], koja je prvo uvedena 1932. godine kroz rad britanskog psihologa [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederica Bartletta]](([[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​TheoryOfRemembering.htm|Bartlett,​ Frederic (Sir). Remembering:​ A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press, 1932.]])) (neki  smatraju kako je uvedena 1926 od strane ​ [[http://​www.piaget.org/​aboutPiaget.html|Jeana Piageta]](([[http://​www.up.ac.za/​saafecs/​vol30/​erasmus.pdf|Erasmus,​ A. C, E. Bishoff, and G. G. Rousseau. The potential of using script theory in consumer behaviour research. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2010.]]))), a dalje je bila razvijana pretežito u 1970-ima od strane američkog edukacijskog psihologa [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richarda Andersona]](([[http://​tip.psychology.org/​schank.html|Kearsley,​ Greg. Script theory (R. Schank). The Theory Into Practice Database.]])). Teorija ​sheme opisuje kako se znanje stječe, procesira i organizira. Početna pretpostavka ove teorije je da //„sam čin [[:​glossary#​razumijevanja| razumijevanja]] uključuje nečije znanje o svijetu“//​(([[http://​aer.sagepub.com/​content/​14/​4/​367.abstract|Anderson,​ R. C., R. E. Reynolds, D. L. Schallert, and E. T. Goetz. Frameworks for Comprehending Discourse. American Educational Research Journal 14, no. 4: 367-381. January 1977.]])). ​  Prema ovoj teoriji, znanje je **mreža mentalnih ​setova** **(network of mental frames)** ili kognitivnih konstrukata zvanih //​**[[::​glossary#​shema]]**//​ (mn. //​**sheme**//​). Sheme organiziraju znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju.
  
-===== Što je teorija ​shema? =====+===== Što je teorija ​sheme? =====
  
-Termin **shema** danas se često koristi i izvan kognitivne psihologije i odnosi se na **mentalni ​okvir** koji ljudi koriste kako bi predstavili i **organizirali zapamćene informacije**. Sheme   ​("//​blokovi koji izgrađuju kogniciju//"​((Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.))) predstavljaju ​ naš osobni pojednostavljeni pogled na stvarnost ​ izveden ​ iz našeg iskustva i prijašnjeg znanja te nam omogućavaju da se **dosjetimo,​ modificiramo naše ponašanje**,​ usredotočimo pažnju na ključne informacije(([[https://​test.ideals.illinois.edu/​bitstream/​handle/​123456789/​8028/​ctrstreadtechrepv01977i00024_opt.pdf|Anderson,​ Richard C, Rand J. Spiro, and Mark C Anderson. Schemata as Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse. American Educational Research Journal 15, no. 3: 433-440, June 20, 1978.]])), ​  ili pokušamo **predvidjeti najvjerojatnije ishode događaja**. Prema [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|Davidu Rumelhartu]](([[http://​books.google.hr/​books?​id=WtKcAAAAMAAJ|Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.]])):​{{ ​  :​images:​egg_schema.jpg?​450x390|Example of an egg schema. Image borrowed from: http://​www.sil.org/​lingualinks/​... Click on the picture to follow the link.}}\\+Termin **shema** danas se često koristi i izvan kognitivne psihologije i odnosi se na **mentalni ​set** koji ljudi koriste kako bi predstavili i **organizirali zapamćene informacije**. Sheme   ​("//​blokovi koji izgrađuju kogniciju//"​((Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.))) predstavljaju ​ naš osobni pojednostavljeni pogled na stvarnost ​ izveden ​ iz našeg iskustva i prijašnjeg znanja te nam omogućavaju da se **dosjetimo,​ modificiramo naše ponašanje**,​ usredotočimo pažnju na ključne informacije(([[https://​test.ideals.illinois.edu/​bitstream/​handle/​123456789/​8028/​ctrstreadtechrepv01977i00024_opt.pdf|Anderson,​ Richard C, Rand J. Spiro, and Mark C Anderson. Schemata as Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse. American Educational Research Journal 15, no. 3: 433-440, June 20, 1978.]])), ​  ili pokušamo **predvidjeti najvjerojatnije ishode događaja**. Prema [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|Davidu Rumelhartu]](([[http://​books.google.hr/​books?​id=WtKcAAAAMAAJ|Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.]])):​{{ ​  :​images:​egg_schema.jpg?​450x390|Example of an egg schema. Image borrowed from: http://​www.sil.org/​lingualinks/​... Click on the picture to follow the link.}}\\
  
  
-  * "//​sheme mogu predstavljati znanje na svim nivoima- od ideoloških i kulturalnih istina do znanja o značenju specifične riječi , te znanja o tome koji  su uzorci ekscitacije povezani s kojim slovima abecede. Mi imamo sheme za predstavljanje svih nivoa našeg iskustva, na svim nivoima apstraktnosti. Konačno, naše sheme su naše znanje. ​Sve naše opće znanje ugrađeno je u sheme.// “\\+  * "//​sheme mogu predstavljati znanje na svim nivoima - od ideoloških i kulturalnih istina do znanja o značenju specifične riječi, te znanja o tome koji su uzorci ekscitacije povezani s kojim slovima abecede. Mi imamo sheme za predstavljanje svih nivoa našeg iskustva, na svim nivoima apstraktnosti. Konačno, naše sheme su naše znanje. ​Svo naše opće znanje ugrađeno je u sheme.// “\\
  
   
-Sheme se također šire i **mijenjaju u vremenu**,  ​zbog stjecanja novih informacija, ​ali duboko instalirane sheme su inertne i sporo se mijenjaju. Ovo bi moglo dati objašnjenje  ​zašto neki ljudi žive s netočnim ili nedosljednim vjerovanjima ​ radije nego da ih mijenjaju. Kada se dobije nova informacija,​ ako je moguće, ona će biti **prilagođen**u postojeću shemu/e ili  će povezana shema biti **promijenjena** (//​prilagođena//​) ​ kako bi se integrirala nova informacija. Na primjer: tijekom ​ procesa školovanja dijete uči o sisavcima i razvija odgovarajući shemu. Kada dijete čuje da je pliskavica također sisavac,​ono ​ ju najprije pokuša ​ uklopiti u shemu o sisavcima: toplokrvna je, udiše zrak, rođena s dlakom i rađa žive mlade. Ipak, ona živi u vodi za razliku od većine sisavaca i tako se shema o sisavcima mora prilagoditi da bi uklopila novu informaciju.+Sheme se također šire i **mijenjaju u vremenu** zbog stjecanja novih informacija, ​međutim, ​duboko instalirane sheme su inertne i sporo se mijenjaju. Ovo bi moglo objasniti ​zašto neki ljudi žive s netočnim ili nedosljednim vjerovanjima radije nego da ih mijenjaju. Kada se dobije nova informacija,​ ako je moguće, ona će biti **prilagođena** u postojeću shemu/e ili će povezana shema biti **promijenjena** (//​prilagođena//​) kako bi se integrirala nova informacija. Na primjer: tijekom ​ procesa školovanja dijete uči o sisavcima i razvija odgovarajući shemu. Kada dijete čuje da je pliskavica također sisavac,ono ju najprije pokuša uklopiti u shemu o sisavcima: toplokrvna je, udiše zrak, rođena s dlakom i rađa žive mlade. Ipak, ona živi u vodi za razliku od većine sisavaca i tako se shema o sisavcima mora prilagoditi da bi uklopila novu informaciju.
  
-Teorija ​shema je djelomice bila pod utjecajem **neuspješnih pokušaja** u području umjetne inteligencije. +Teorija ​sheme je djelomice bila pod utjecajem **neuspješnih pokušaja** u području umjetne inteligencije. 
-Podučavanje **računala** da **čita prirodni tekst** ili pokazuje drugo ponašanje nalik ljudskom bilo je prilično neuspješno jer se pokazalo da je to nemoguće bez  dosta informacija koje nisu direktno uključene, ali su inherentno prisutne kod ljudi. ​ Istraživanje je pokazalo da ove inherentne informacije pohranjene u formi shema, na primjer: ​+Podučavanje **računala** da **čita prirodni tekst** ili pokazuje drugo ponašanje nalik ljudskom bilo je prilično neuspješno jer se pokazalo da je to nemoguće bez dosta informacija koje nisu direktno uključene, ali su inherentno prisutne kod ljudi. Istraživanje je pokazalo da te inherentne informacije pohranjene u formi shema, na primjer: ​
  
   * **sadržajna shema (content schema)** ​ - prijašnje znanje o naslovu teksta ​   * **sadržajna shema (content schema)** ​ - prijašnje znanje o naslovu teksta ​
Redak 20: Redak 20:
   * **jezična shema (language schema)** – znanje rječnika i veza između riječi u tekstu ​   * **jezična shema (language schema)** – znanje rječnika i veza između riječi u tekstu ​
  
-mogu uzrokovati lakše ili otežano razumijevanje(([[http://​www.cluteinstitute-onlinejournals.com/​PDFs/​2006100.pdf|Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]])) teksta, ovisno o tome **koliko su  razvijene** spomenute sheme, i jesu li one **uspješno aktivirane**((Carrell,​ P.L.  Interactive text processing; Implications for ESL/second language reading. In P, L. Carrell, J. Devine & D.E. Eskey (Eds.) Interactive Approaches to second language reading. Cambridge: Cambridge University Press. 1988.)). Prema Brownu(([[http://​books.google.hr/​books?​id=ZE4CAgAACAAJ|Brown,​ H.D. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. White Plains, NY: Addison Wesley Longman, Inc. 2001.]])), ​ kada čitamo tekst, on sam ne nosi značenje koje mu čitatelj pridaje. **Značenje se stvara** sukladno ​ informacijama i kulturalnom i emocionalnom **kontekstu koje čitatelj nosi** kroz svoje sheme više nego sukladno ​ samom  tekstu. **Razumijevanje ​teksta i zadržavanje**, prema tome, većinom **ovisi** o **shemama koje čitatelj posjeduje**,​ među kojima bi sadržajna shema trebala biti jedna od najvažnijih,​ kako predlaže Al-Issa(([[http://​www.scribd.com/​doc/​45848596/​Al-Issa-2006-Schema-Tehory-and-L2-Reading-Comprehension|Al-Issa,​ Ahmad. Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]])).+mogu uzrokovati lakše ili otežano razumijevanje(([[http://​www.cluteinstitute-onlinejournals.com/​PDFs/​2006100.pdf|Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]])) teksta, ovisno o tome **koliko su  razvijene** spomenute sheme, i jesu li one **uspješno aktivirane**((Carrell,​ P.L.  Interactive text processing; Implications for ESL/second language reading. In P, L. Carrell, J. Devine & D.E. Eskey (Eds.) Interactive Approaches to second language reading. Cambridge: Cambridge University Press. 1988.)). Prema Brownu(([[http://​books.google.hr/​books?​id=ZE4CAgAACAAJ|Brown,​ H.D. Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. White Plains, NY: Addison Wesley Longman, Inc. 2001.]])), ​ kada čitamo tekst, on sam po sebi ne nosi značenje koje mu čitatelj pridaje. **Značenje se stvara** sukladno ​ informacijama i kulturalnom i emocionalnom **kontekstu koje čitatelj nosi** kroz svoje sheme više nego teskt sam po sebiPrema tome, **razumijevanje ​teksta i zadržavanje**,​ većinom **ovisi** o **shemama koje čitatelj posjeduje**,​ među kojima bi sadržajna shema trebala biti jedna od najvažnijih,​ kako predlaže Al-Issa(([[http://​www.scribd.com/​doc/​45848596/​Al-Issa-2006-Schema-Tehory-and-L2-Reading-Comprehension|Al-Issa,​ Ahmad. Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]])).
  
  
  
  
-===== Koje je praktično značenje teorije ​shema? =====+===== Koje je praktično značenje teorije ​sheme? =====
  
-Teorija  ​shema  ​naglašava **važnost općeg znanja i koncepata** koji pomažu ​ formiranju ​ shema. U obrazovnom procesu zadatak **nastavnika** bio bi  **pomoći učenicima da razviju nove sheme i uspostave veze između njih**. Također, s obzirom na važnost predznanja, nastavnici bi trebali biti sigurni da ga učenici ​ imaju.+Teorija  ​sheme  ​naglašava **važnost općeg znanja i koncepata** koji pomažu ​ formiranju ​ shema. U obrazovnom procesu zadatak **nastavnika** bio bi  **pomoći učenicima da razviju nove sheme i uspostave veze između njih**. Također, s obzirom na važnost predznanja, nastavnici bi trebali biti sigurni da ga učenici ​ imaju.
  
  
Redak 34: Redak 34:
  ​Teorija sheme se primjenjuje u različitim područjima kao što su:  ​Teorija sheme se primjenjuje u različitim područjima kao što su:
  
-  * **motoričko učenje**- teorija sheme proširena je na teoriju sheme //​diskretnog motoričkog učenja// 1975. godine od strane Richarda Schmidta(([[http://​www.sciencedirect.com/​science?​_ob=ArticleURL&​_udi=B6X04-4NN6WB4-1&​_user=3875467&​_coverDate=07%2F31%2F1975&​_rdoc=1&​_fmt=high&​_orig=gateway&​_origin=gateway&​_sort=d&​_docanchor=&​view=c&​_searchStrId=1663135064&​_rerunOrigin=scholar.google&​_acct=C000050661&​_version=1&​_urlVersion=0&​_userid=3875467&​md5=fed11a01e69d62ad60b567e34a4b475f&​searchtype=a|Schmidt,​ Richard A. A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review 82, no. 4: 225-260. July 1975.]])). Wulf(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​acp.2350050206/​abstract|Wulf,​ Gabriele. The effect of type of practice on motor learning in children. Applied Cognitive Psychology, 5(2), p123-134. March/April 1991.]])) je pokazao da razvijanje motoričke sheme rezultira boljom izvedbom djece dok uče motorički zadatak. +  * **motoričko učenje** - teorija sheme proširena je na teoriju sheme //​diskretnog motoričkog učenja// 1975. godine od strane Richarda Schmidta(([[http://​www.sciencedirect.com/​science?​_ob=ArticleURL&​_udi=B6X04-4NN6WB4-1&​_user=3875467&​_coverDate=07%2F31%2F1975&​_rdoc=1&​_fmt=high&​_orig=gateway&​_origin=gateway&​_sort=d&​_docanchor=&​view=c&​_searchStrId=1663135064&​_rerunOrigin=scholar.google&​_acct=C000050661&​_version=1&​_urlVersion=0&​_userid=3875467&​md5=fed11a01e69d62ad60b567e34a4b475f&​searchtype=a|Schmidt,​ Richard A. A schema theory of discrete motor skill learning. Psychological Review 82, no. 4: 225-260. July 1975.]])). Wulf(([[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1002/​acp.2350050206/​abstract|Wulf,​ Gabriele. The effect of type of practice on motor learning in children. Applied Cognitive Psychology, 5(2), p123-134. March/April 1991.]])) je pokazao da razvijanje motoričke sheme rezultira boljom izvedbom djece dok uče motorički zadatak. 
-  * **razumijevanje čitanja**- teorija sheme se često koristi za pomoć u učenju drugog jezika jer to učenje često sadrži ​čitanje ​mnogo teksta na jeziku koji se želi naučiti. ​ Neuspjeh ​ u aktivaciji ​ odgovarajuće sheme  prilikom čitanja teksta rezultiralo je  lošim razumijevanjem((Bransford,​ John D., and Merieta K. Johnson. Consideration of some problems of comprehension. In Chase, W. G. (editor). Visual information processing. New York: Academic. 1973.)). ​Različite metode ​su predložene ​za rješavanje ovog problema((See:​ [[http://​www.scribd.com/​doc/​45848596/​Al-Issa-2006-Schema-Tehory-and-L2-Reading-Comprehension|Al-Issa,​ Ahmad. Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]])), uključujući davanje tekstova ​studentima ​na njihovom prvom jeziku o određenoj temi o kojoj će kasnije čitati na ciljnom jeziku.  +  * **razumijevanje čitanja** - teorija sheme se često koristi za pomoć u učenju drugog jezika jer to učenje često sadrži ​ mnogo čitanja ​teksta na jeziku koji se želi naučiti. ​ Neuspjeh ​ u aktivaciji ​ odgovarajuće sheme  prilikom čitanja teksta rezultiralo je lošim razumijevanjem((Bransford,​ John D., and Merieta K. Johnson. Consideration of some problems of comprehension. In Chase, W. G. (editor). Visual information processing. New York: Academic. 1973.)). ​Predložene su različite metode za rješavanje ovog problema((See:​ [[http://​www.scribd.com/​doc/​45848596/​Al-Issa-2006-Schema-Tehory-and-L2-Reading-Comprehension|Al-Issa,​ Ahmad. Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]])), uključujući davanje tekstova ​učenicima ​na njihovom prvom jeziku o određenoj temi o kojoj će kasnije čitati na ciljnom jeziku.  
-  * **rješavanje matematičkih problema**- Jitendra ​ i sur.(([[http://​udel.academia.edu/​PritiHaria/​Papers/​160031/​A_Comparison_of_Single_and_Multiple_Strategy_Instruction_on_Third-Grade_Sudents_Mathematical_Problem_Solving|Jitendra,​ Asha K., Cynthia C. Griffin, Priti Haria, Jayne Leh, Aimee Adams, and Kaduvettoor,​ Anju. A Comparison of Single and Multiple Strategy Instruction on Third-Grade Students'​ Mathematical Problem Solving. Journal of Educational Psychology 99, no. 1: 115-127. February 2007.]])) ​ proveli su istraživanje i pokazali kako su  učenici 3. razreda, poučeni razvijanju shema za rješavanje ​ rječima zadanih matematičkih problema, imali bolju izvedbu nego njihovi vršnjaci ​ koji su bili podučeni ​ rješavanju zadataka u četiri koraka //(čitanje i razumijevanje/​ planiranje rješavanja/​ rješavanje/​ provjeravanje)//​.+  * **rješavanje matematičkih problema**- Jitendra ​ i sur.(([[http://​udel.academia.edu/​PritiHaria/​Papers/​160031/​A_Comparison_of_Single_and_Multiple_Strategy_Instruction_on_Third-Grade_Sudents_Mathematical_Problem_Solving|Jitendra,​ Asha K., Cynthia C. Griffin, Priti Haria, Jayne Leh, Aimee Adams, and Kaduvettoor,​ Anju. A Comparison of Single and Multiple Strategy Instruction on Third-Grade Students'​ Mathematical Problem Solving. Journal of Educational Psychology 99, no. 1: 115-127. February 2007.]])) ​ proveli su istraživanje i pokazali kako su učenici 3. razreda, poučeni razvijanju shema za rješavanje rječima zadanih matematičkih problema, imali bolju izvedbu nego njihovi vršnjaci koji su bili podučeni ​ rješavanju zadataka u četiri koraka //(čitanje i razumijevanje/​ planiranje rješavanja/​ rješavanje/​ provjeravanje)//​.
 {{ :​images:​schema.jpg?​480x210 | Example of a schema for a simple goal-free word-formulated mathematical problem. Image borrowed from: Jitendra et al. A Comparison of Single and Multiple Strategy Instruction on Third-Grade Students'​ Mathematical Problem Solving. Journal of Educational Psychology 99, no. 1: 115-127. February 2007. Click on the picture to follow the link. }} {{ :​images:​schema.jpg?​480x210 | Example of a schema for a simple goal-free word-formulated mathematical problem. Image borrowed from: Jitendra et al. A Comparison of Single and Multiple Strategy Instruction on Third-Grade Students'​ Mathematical Problem Solving. Journal of Educational Psychology 99, no. 1: 115-127. February 2007. Click on the picture to follow the link. }}
  
 =====Kritike===== =====Kritike=====
-Objašnjenja strukture znanja kritizirana su zbog **nejasnoće** o tome što se točno može shvatiti kao shema i što shema uključuje. ​Ideja shema kao kompleksnijih konstrukata pamćenja ​također se preispituje Neki istraživači((McClelland,​ J.L., Rumelhart, D.E. and the PDP Research Group. Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition, vol. 2, Cambridge, MA: MIT Press, 1986.)) predlažu da su sheme samo mreže interakcije ​ jednostavnih ​ //​(niskorazinskih//​) jedinica aktiviranih u isto vrijeme. Na primjer, shema razreda je formirana simultanom aktivacijom jedinica ploče, klupa, stolica i učitelja.+Objašnjenja strukture znanja kritizirana su zbog **nejasnoće** o tome što se točno može shvatiti kao shema i što shema uključuje. ​Također se preispituje ideja shema kao kompleksnijih konstrukata pamćenja. Neki istraživači((McClelland,​ J.L., Rumelhart, D.E. and the PDP Research Group. Parallel distributed processing: explorations in the microstructure of cognition, vol. 2, Cambridge, MA: MIT Press, 1986.)) predlažu da su sheme samo mreže interakcije ​ jednostavnih ​ //​(niskorazinskih//​) jedinica aktiviranih u isto vrijeme. Na primjer, shema razreda je formirana simultanom aktivacijom jedinica ploče, klupa, stolica i učitelja.
  
  
-S druge strane, teorija ​shema bila je početna točka ili sastavnica mnogih drugih kognitivnih teorija i teoretičara kao što su [[http://​www.cogsci.ucsd.edu/​~jean/​|Jean Mandler]](([[http://​www.eric.ed.gov/​ERICWebPortal/​detail?​accno=ED269751|Mandler,​ Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 365 Broadway, Hillsdale, 1984.]])), [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]] (modeli učenja) ili [[http://​web.media.mit.edu/​~minsky/​|Marvin Minsky]] (teorija okvira) koji su dodatno proširili njene koncepte, te je teorija ​shema također uključena u radove mnogih drugih teoretičara kao što su Sweller ([[kognitivna_teorija_opterećenja|kognitivna teorija opterećenja]]) **(cognitive load theory)** ​ ili Ausubellova ​([[teorija asimilacije|teorija asimilacije]]) **(assimilation theory)**.+S druge strane, teorija ​sheme bila je početna točka ili sastavnica mnogih drugih kognitivnih teorija i teoretičara kao što su [[http://​www.cogsci.ucsd.edu/​~jean/​|Jean Mandler]](([[http://​www.eric.ed.gov/​ERICWebPortal/​detail?​accno=ED269751|Mandler,​ Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 365 Broadway, Hillsdale, 1984.]])), [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]] (modeli učenja) ili [[http://​web.media.mit.edu/​~minsky/​|Marvin Minsky]] (teorija okvira) koji su dodatno proširili njene koncepte, te je teorija ​sheme također uključena u radove mnogih drugih teoretičara kao što su Sweller-ova ([[cognitive_load_theory|kognitivna teorija opterećenja]]) **(cognitive load theory)** ​ ili Ausubell-ova ​([[assimilation_theory|teorija asimilacije]]) **(assimilation theory)**.
  
 ===== Ključne riječi i najvažnija imena ===== ===== Ključne riječi i najvažnija imena =====
  
  
-  * **teorija ​shema**, **shema**, **sheme**, **shematska teorija diskretnog motoričkog učenja**+  * **teorija ​sheme**, **shema**, **sheme**, **shematska teorija diskretnog motoričkog učenja**
   * [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederic Bartlett]], [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richard Anderson]], [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]],​ Richard Schmidt, [[http://​www.rogerschank.com/​|Roger Schank]]   * [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederic Bartlett]], [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richard Anderson]], [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]],​ Richard Schmidt, [[http://​www.rogerschank.com/​|Roger Schank]]
  
Redak 58: Redak 58:
 [[http://​www.cluteinstitute-onlinejournals.com/​PDFs/​2006100.pdf|Al-Issa,​ Ahmad. Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]] [[http://​www.cluteinstitute-onlinejournals.com/​PDFs/​2006100.pdf|Al-Issa,​ Ahmad. Schema Theory And L2 Reading Comprehension:​ Implications For Teaching. Journal of College Teaching & Learning, 3(7), p41-48. July 2006.]]
  
-[[http://​www.sil.org/​lingualinks/​literacy/​implementaliteracyprogram/​schematheoryoflearning.htm|Schema theory of learning. LinguaLinks Library, 1999.]] ​Retrieved March 15, 2011.+[[http://​www.sil.org/​lingualinks/​literacy/​implementaliteracyprogram/​schematheoryoflearning.htm|Schema theory of learning. LinguaLinks Library, 1999.]] ​Preuzeto ​15. ožujka, 2011.
  
-[[http://​eet.sdsu.edu/​eetwiki/​index.php/​Schema_theory_of_learning|Schema theory of learning. The Encyclopedia of Educational Technology.]] ​Retrieved March 15, 2011.+[[http://​eet.sdsu.edu/​eetwiki/​index.php/​Schema_theory_of_learning|Schema theory of learning. The Encyclopedia of Educational Technology.]] ​Preuzeto ​15. ožujka, 2011.
  
-[[http://​www.bookrags.com/​tandf/​schema-and-script-theory-tf/​|Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. Schema and script theory.]] ​Retrieved March 15, 2011.+[[http://​www.bookrags.com/​tandf/​schema-and-script-theory-tf/​|Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. Schema and script theory.]] ​Preuzeto ​15. ožujka, 2011.
  
-[[http://​www.analytictech.com/​mb870/​schema.htm|Qualitative Research Methods. Schema Theory (drawn from D’Andrade 1995).]] ​Retrieved March 15, 2011.+[[http://​www.analytictech.com/​mb870/​schema.htm|Qualitative Research Methods. Schema Theory (drawn from D’Andrade 1995).]] ​Preuzeto ​15. ožujka, 2011.
  
-[[http://​red6747.pbworks.com/​w/​page/​8523053/​Schema-Theory|Wiki:​ Schema Theory.]] ​Retrieved March 15, 2011.+[[http://​red6747.pbworks.com/​w/​page/​8523053/​Schema-Theory|Wiki:​ Schema Theory.]] ​Preuzeto ​15. ožujka, 2011.
  
 ===== Pročitaj više ===== ===== Pročitaj više =====
hr/learning_theories/schema_theory.1389531988.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 17:49 (vanjsko uređivanje)