Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:schema_theory

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:learning_theories:schema_theory [2014/01/21 22:45]
mblazev [Općenito]
hr:learning_theories:schema_theory [2023/06/19 18:03] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 ====== Teorija sheme ====== ====== Teorija sheme ======
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
-Teorija sheme **(schema theory)**, jedna od [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivnih teorija učenja]], koja je prvo uvedena 1932. godine kroz rad britanskog psihologa [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederica Bartletta]](([[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​TheoryOfRemembering.htm|Bartlett,​ Frederic (Sir). Remembering:​ A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press, 1932.]])) (neki  smatraju kako je uvedena 1926 od strane ​ [[http://​www.piaget.org/​aboutPiaget.html|Jeana Piageta]](([[http://​www.up.ac.za/​saafecs/​vol30/​erasmus.pdf|Erasmus,​ A. C, E. Bishoff, and G. G. Rousseau. The potential of using script theory in consumer behaviour research. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2010.]]))), a dalje je bila razvijana pretežito u 1970-ima od strane američkog edukacijskog psihologa [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richarda Andersona]](([[http://​tip.psychology.org/​schank.html|Kearsley,​ Greg. Script theory (R. Schank). The Theory Into Practice Database.]])). Teorija ​shema opisuje kako se znanje stječe, procesira i organizira. Početna pretpostavka ove teorije je da //„sam čin [[:​glossary#​razumijevanja| razumijevanja]] uključuje nečije znanje o svijetu“//​(([[http://​aer.sagepub.com/​content/​14/​4/​367.abstract|Anderson,​ R. C., R. E. Reynolds, D. L. Schallert, and E. T. Goetz. Frameworks for Comprehending Discourse. American Educational Research Journal 14, no. 4: 367-381. January 1977.]])). ​  Prema ovoj teoriji, znanje je **mreža mentalnih ​okvira** **(network of mental frames)** ili kognitivnih konstrukata zvanih //​**[[::​glossary#​shema]]**//​ (mn. //​**sheme**//​). Sheme organiziraju znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju.+Teorija sheme **(schema theory)**, jedna od [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivnih teorija učenja]], koja je prvo uvedena 1932. godine kroz rad britanskog psihologa [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederica Bartletta]](([[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​TheoryOfRemembering.htm|Bartlett,​ Frederic (Sir). Remembering:​ A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press, 1932.]])) (neki  smatraju kako je uvedena 1926 od strane ​ [[http://​www.piaget.org/​aboutPiaget.html|Jeana Piageta]](([[http://​www.up.ac.za/​saafecs/​vol30/​erasmus.pdf|Erasmus,​ A. C, E. Bishoff, and G. G. Rousseau. The potential of using script theory in consumer behaviour research. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2010.]]))), a dalje je bila razvijana pretežito u 1970-ima od strane američkog edukacijskog psihologa [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richarda Andersona]](([[http://​tip.psychology.org/​schank.html|Kearsley,​ Greg. Script theory (R. Schank). The Theory Into Practice Database.]])). Teorija ​sheme opisuje kako se znanje stječe, procesira i organizira. Početna pretpostavka ove teorije je da //„sam čin [[:​glossary#​razumijevanja| razumijevanja]] uključuje nečije znanje o svijetu“//​(([[http://​aer.sagepub.com/​content/​14/​4/​367.abstract|Anderson,​ R. C., R. E. Reynolds, D. L. Schallert, and E. T. Goetz. Frameworks for Comprehending Discourse. American Educational Research Journal 14, no. 4: 367-381. January 1977.]])). ​  Prema ovoj teoriji, znanje je **mreža mentalnih ​setova** **(network of mental frames)** ili kognitivnih konstrukata zvanih //​**[[::​glossary#​shema]]**//​ (mn. //​**sheme**//​). Sheme organiziraju znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju.
  
-===== Što je teorija ​shema? =====+===== Što je teorija ​sheme? =====
  
-Termin **shema** danas se često koristi i izvan kognitivne psihologije i odnosi se na **mentalni ​okvir** koji ljudi koriste kako bi predstavili i **organizirali zapamćene informacije**. Sheme   ​("//​blokovi koji izgrađuju kogniciju//"​((Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.))) predstavljaju ​ naš osobni pojednostavljeni pogled na stvarnost ​ izveden ​ iz našeg iskustva i prijašnjeg znanja te nam omogućavaju da se **dosjetimo,​ modificiramo naše ponašanje**,​ usredotočimo pažnju na ključne informacije(([[https://​test.ideals.illinois.edu/​bitstream/​handle/​123456789/​8028/​ctrstreadtechrepv01977i00024_opt.pdf|Anderson,​ Richard C, Rand J. Spiro, and Mark C Anderson. Schemata as Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse. American Educational Research Journal 15, no. 3: 433-440, June 20, 1978.]])), ​  ili pokušamo **predvidjeti najvjerojatnije ishode događaja**. Prema [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|Davidu Rumelhartu]](([[http://​books.google.hr/​books?​id=WtKcAAAAMAAJ|Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.]])):​{{ ​  :​images:​egg_schema.jpg?​450x390|Example of an egg schema. Image borrowed from: http://​www.sil.org/​lingualinks/​... Click on the picture to follow the link.}}\\+Termin **shema** danas se često koristi i izvan kognitivne psihologije i odnosi se na **mentalni ​set** koji ljudi koriste kako bi predstavili i **organizirali zapamćene informacije**. Sheme   ​("//​blokovi koji izgrađuju kogniciju//"​((Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.))) predstavljaju ​ naš osobni pojednostavljeni pogled na stvarnost ​ izveden ​ iz našeg iskustva i prijašnjeg znanja te nam omogućavaju da se **dosjetimo,​ modificiramo naše ponašanje**,​ usredotočimo pažnju na ključne informacije(([[https://​test.ideals.illinois.edu/​bitstream/​handle/​123456789/​8028/​ctrstreadtechrepv01977i00024_opt.pdf|Anderson,​ Richard C, Rand J. Spiro, and Mark C Anderson. Schemata as Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse. American Educational Research Journal 15, no. 3: 433-440, June 20, 1978.]])), ​  ili pokušamo **predvidjeti najvjerojatnije ishode događaja**. Prema [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|Davidu Rumelhartu]](([[http://​books.google.hr/​books?​id=WtKcAAAAMAAJ|Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.]])):​{{ ​  :​images:​egg_schema.jpg?​450x390|Example of an egg schema. Image borrowed from: http://​www.sil.org/​lingualinks/​... Click on the picture to follow the link.}}\\
  
  
Redak 13: Redak 13:
 Sheme se također šire i **mijenjaju u vremenu** zbog stjecanja novih informacija,​ međutim, duboko instalirane sheme su inertne i sporo se mijenjaju. Ovo bi moglo objasniti zašto neki ljudi žive s netočnim ili nedosljednim vjerovanjima radije nego da ih mijenjaju. Kada se dobije nova informacija,​ ako je moguće, ona će biti **prilagođena** u postojeću shemu/e ili će povezana shema biti **promijenjena** (//​prilagođena//​) kako bi se integrirala nova informacija. Na primjer: tijekom ​ procesa školovanja dijete uči o sisavcima i razvija odgovarajući shemu. Kada dijete čuje da je pliskavica također sisavac,ono ju najprije pokuša uklopiti u shemu o sisavcima: toplokrvna je, udiše zrak, rođena s dlakom i rađa žive mlade. Ipak, ona živi u vodi za razliku od većine sisavaca i tako se shema o sisavcima mora prilagoditi da bi uklopila novu informaciju. Sheme se također šire i **mijenjaju u vremenu** zbog stjecanja novih informacija,​ međutim, duboko instalirane sheme su inertne i sporo se mijenjaju. Ovo bi moglo objasniti zašto neki ljudi žive s netočnim ili nedosljednim vjerovanjima radije nego da ih mijenjaju. Kada se dobije nova informacija,​ ako je moguće, ona će biti **prilagođena** u postojeću shemu/e ili će povezana shema biti **promijenjena** (//​prilagođena//​) kako bi se integrirala nova informacija. Na primjer: tijekom ​ procesa školovanja dijete uči o sisavcima i razvija odgovarajući shemu. Kada dijete čuje da je pliskavica također sisavac,ono ju najprije pokuša uklopiti u shemu o sisavcima: toplokrvna je, udiše zrak, rođena s dlakom i rađa žive mlade. Ipak, ona živi u vodi za razliku od većine sisavaca i tako se shema o sisavcima mora prilagoditi da bi uklopila novu informaciju.
  
-Teorija ​shema je djelomice bila pod utjecajem **neuspješnih pokušaja** u području umjetne inteligencije.+Teorija ​sheme je djelomice bila pod utjecajem **neuspješnih pokušaja** u području umjetne inteligencije.
 Podučavanje **računala** da **čita prirodni tekst** ili pokazuje drugo ponašanje nalik ljudskom bilo je prilično neuspješno jer se pokazalo da je to nemoguće bez dosta informacija koje nisu direktno uključene, ali su inherentno prisutne kod ljudi. Istraživanje je pokazalo da te inherentne informacije pohranjene u formi shema, na primjer: ​ Podučavanje **računala** da **čita prirodni tekst** ili pokazuje drugo ponašanje nalik ljudskom bilo je prilično neuspješno jer se pokazalo da je to nemoguće bez dosta informacija koje nisu direktno uključene, ali su inherentno prisutne kod ljudi. Istraživanje je pokazalo da te inherentne informacije pohranjene u formi shema, na primjer: ​
  
Redak 25: Redak 25:
  
  
-===== Koje je praktično značenje teorije ​shema? =====+===== Koje je praktično značenje teorije ​sheme? =====
  
-Teorija  ​shema  ​naglašava **važnost općeg znanja i koncepata** koji pomažu ​ formiranju ​ shema. U obrazovnom procesu zadatak **nastavnika** bio bi  **pomoći učenicima da razviju nove sheme i uspostave veze između njih**. Također, s obzirom na važnost predznanja, nastavnici bi trebali biti sigurni da ga učenici ​ imaju.+Teorija  ​sheme  ​naglašava **važnost općeg znanja i koncepata** koji pomažu ​ formiranju ​ shema. U obrazovnom procesu zadatak **nastavnika** bio bi  **pomoći učenicima da razviju nove sheme i uspostave veze između njih**. Također, s obzirom na važnost predznanja, nastavnici bi trebali biti sigurni da ga učenici ​ imaju.
  
  
Redak 43: Redak 43:
  
  
-S druge strane, teorija ​shema bila je početna točka ili sastavnica mnogih drugih kognitivnih teorija i teoretičara kao što su [[http://​www.cogsci.ucsd.edu/​~jean/​|Jean Mandler]](([[http://​www.eric.ed.gov/​ERICWebPortal/​detail?​accno=ED269751|Mandler,​ Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 365 Broadway, Hillsdale, 1984.]])), [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]] (modeli učenja) ili [[http://​web.media.mit.edu/​~minsky/​|Marvin Minsky]] (teorija okvira) koji su dodatno proširili njene koncepte, te je teorija ​shema također uključena u radove mnogih drugih teoretičara kao što su Sweller-ova ([[cognitive_load_theory|kognitivna teorija opterećenja]]) **(cognitive load theory)** ​ ili Ausubell-ova ([[assimilation_theory|teorija asimilacije]]) **(assimilation theory)**.+S druge strane, teorija ​sheme bila je početna točka ili sastavnica mnogih drugih kognitivnih teorija i teoretičara kao što su [[http://​www.cogsci.ucsd.edu/​~jean/​|Jean Mandler]](([[http://​www.eric.ed.gov/​ERICWebPortal/​detail?​accno=ED269751|Mandler,​ Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 365 Broadway, Hillsdale, 1984.]])), [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]] (modeli učenja) ili [[http://​web.media.mit.edu/​~minsky/​|Marvin Minsky]] (teorija okvira) koji su dodatno proširili njene koncepte, te je teorija ​sheme također uključena u radove mnogih drugih teoretičara kao što su Sweller-ova ([[cognitive_load_theory|kognitivna teorija opterećenja]]) **(cognitive load theory)** ​ ili Ausubell-ova ([[assimilation_theory|teorija asimilacije]]) **(assimilation theory)**.
  
 ===== Ključne riječi i najvažnija imena ===== ===== Ključne riječi i najvažnija imena =====
  
  
-  * **teorija ​shema**, **shema**, **sheme**, **shematska teorija diskretnog motoričkog učenja**+  * **teorija ​sheme**, **shema**, **sheme**, **shematska teorija diskretnog motoričkog učenja**
   * [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederic Bartlett]], [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richard Anderson]], [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]],​ Richard Schmidt, [[http://​www.rogerschank.com/​|Roger Schank]]   * [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederic Bartlett]], [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richard Anderson]], [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]],​ Richard Schmidt, [[http://​www.rogerschank.com/​|Roger Schank]]
  
hr/learning_theories/schema_theory.1390340728.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 17:49 (vanjsko uređivanje)