Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:schema_theory

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:learning_theories:schema_theory [2014/01/21 22:46]
mblazev [Što je teorija shema?]
hr:learning_theories:schema_theory [2014/01/21 22:47] (trenutno)
mblazev [Što je teorija sheme?]
Redak 1: Redak 1:
 ====== Teorija sheme ====== ====== Teorija sheme ======
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
-Teorija sheme **(schema theory)**, jedna od [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivnih teorija učenja]], koja je prvo uvedena 1932. godine kroz rad britanskog psihologa [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederica Bartletta]](([[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​TheoryOfRemembering.htm|Bartlett,​ Frederic (Sir). Remembering:​ A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press, 1932.]])) (neki  smatraju kako je uvedena 1926 od strane ​ [[http://​www.piaget.org/​aboutPiaget.html|Jeana Piageta]](([[http://​www.up.ac.za/​saafecs/​vol30/​erasmus.pdf|Erasmus,​ A. C, E. Bishoff, and G. G. Rousseau. The potential of using script theory in consumer behaviour research. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2010.]]))), a dalje je bila razvijana pretežito u 1970-ima od strane američkog edukacijskog psihologa [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richarda Andersona]](([[http://​tip.psychology.org/​schank.html|Kearsley,​ Greg. Script theory (R. Schank). The Theory Into Practice Database.]])). Teorija sheme opisuje kako se znanje stječe, procesira i organizira. Početna pretpostavka ove teorije je da //„sam čin [[:​glossary#​razumijevanja| razumijevanja]] uključuje nečije znanje o svijetu“//​(([[http://​aer.sagepub.com/​content/​14/​4/​367.abstract|Anderson,​ R. C., R. E. Reynolds, D. L. Schallert, and E. T. Goetz. Frameworks for Comprehending Discourse. American Educational Research Journal 14, no. 4: 367-381. January 1977.]])). ​  Prema ovoj teoriji, znanje je **mreža mentalnih ​okvira** **(network of mental frames)** ili kognitivnih konstrukata zvanih //​**[[::​glossary#​shema]]**//​ (mn. //​**sheme**//​). Sheme organiziraju znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju.+Teorija sheme **(schema theory)**, jedna od [[learning_paradigms:​cognitivism#​learning_theories|kognitivnih teorija učenja]], koja je prvo uvedena 1932. godine kroz rad britanskog psihologa [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederica Bartletta]](([[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​TheoryOfRemembering.htm|Bartlett,​ Frederic (Sir). Remembering:​ A study in experimental and social psychology. Cambridge University Press, 1932.]])) (neki  smatraju kako je uvedena 1926 od strane ​ [[http://​www.piaget.org/​aboutPiaget.html|Jeana Piageta]](([[http://​www.up.ac.za/​saafecs/​vol30/​erasmus.pdf|Erasmus,​ A. C, E. Bishoff, and G. G. Rousseau. The potential of using script theory in consumer behaviour research. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2010.]]))), a dalje je bila razvijana pretežito u 1970-ima od strane američkog edukacijskog psihologa [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richarda Andersona]](([[http://​tip.psychology.org/​schank.html|Kearsley,​ Greg. Script theory (R. Schank). The Theory Into Practice Database.]])). Teorija sheme opisuje kako se znanje stječe, procesira i organizira. Početna pretpostavka ove teorije je da //„sam čin [[:​glossary#​razumijevanja| razumijevanja]] uključuje nečije znanje o svijetu“//​(([[http://​aer.sagepub.com/​content/​14/​4/​367.abstract|Anderson,​ R. C., R. E. Reynolds, D. L. Schallert, and E. T. Goetz. Frameworks for Comprehending Discourse. American Educational Research Journal 14, no. 4: 367-381. January 1977.]])). ​  Prema ovoj teoriji, znanje je **mreža mentalnih ​setova** **(network of mental frames)** ili kognitivnih konstrukata zvanih //​**[[::​glossary#​shema]]**//​ (mn. //​**sheme**//​). Sheme organiziraju znanje pohranjeno u dugoročnom pamćenju.
  
 ===== Što je teorija sheme? ===== ===== Što je teorija sheme? =====
  
-Termin **shema** danas se često koristi i izvan kognitivne psihologije i odnosi se na **mentalni ​okvir** koji ljudi koriste kako bi predstavili i **organizirali zapamćene informacije**. Sheme   ​("//​blokovi koji izgrađuju kogniciju//"​((Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.))) predstavljaju ​ naš osobni pojednostavljeni pogled na stvarnost ​ izveden ​ iz našeg iskustva i prijašnjeg znanja te nam omogućavaju da se **dosjetimo,​ modificiramo naše ponašanje**,​ usredotočimo pažnju na ključne informacije(([[https://​test.ideals.illinois.edu/​bitstream/​handle/​123456789/​8028/​ctrstreadtechrepv01977i00024_opt.pdf|Anderson,​ Richard C, Rand J. Spiro, and Mark C Anderson. Schemata as Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse. American Educational Research Journal 15, no. 3: 433-440, June 20, 1978.]])), ​  ili pokušamo **predvidjeti najvjerojatnije ishode događaja**. Prema [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|Davidu Rumelhartu]](([[http://​books.google.hr/​books?​id=WtKcAAAAMAAJ|Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.]])):​{{ ​  :​images:​egg_schema.jpg?​450x390|Example of an egg schema. Image borrowed from: http://​www.sil.org/​lingualinks/​... Click on the picture to follow the link.}}\\+Termin **shema** danas se često koristi i izvan kognitivne psihologije i odnosi se na **mentalni ​set** koji ljudi koriste kako bi predstavili i **organizirali zapamćene informacije**. Sheme   ​("//​blokovi koji izgrađuju kogniciju//"​((Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.))) predstavljaju ​ naš osobni pojednostavljeni pogled na stvarnost ​ izveden ​ iz našeg iskustva i prijašnjeg znanja te nam omogućavaju da se **dosjetimo,​ modificiramo naše ponašanje**,​ usredotočimo pažnju na ključne informacije(([[https://​test.ideals.illinois.edu/​bitstream/​handle/​123456789/​8028/​ctrstreadtechrepv01977i00024_opt.pdf|Anderson,​ Richard C, Rand J. Spiro, and Mark C Anderson. Schemata as Scaffolding for the Representation of Information in Connected Discourse. American Educational Research Journal 15, no. 3: 433-440, June 20, 1978.]])), ​  ili pokušamo **predvidjeti najvjerojatnije ishode događaja**. Prema [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|Davidu Rumelhartu]](([[http://​books.google.hr/​books?​id=WtKcAAAAMAAJ|Rumelhart,​ D. E. Schemata: The building blocks of cognition. In J. Guthrie (Ed.), Comprehension and teaching: Research reviews (pp. 3-26). ​ Newark, DE: International Reading Association. 1982.]])):​{{ ​  :​images:​egg_schema.jpg?​450x390|Example of an egg schema. Image borrowed from: http://​www.sil.org/​lingualinks/​... Click on the picture to follow the link.}}\\
  
  
Redak 25: Redak 25:
  
  
-===== Koje je praktično značenje teorije ​shema? =====+===== Koje je praktično značenje teorije ​sheme? =====
  
-Teorija  ​shema  ​naglašava **važnost općeg znanja i koncepata** koji pomažu ​ formiranju ​ shema. U obrazovnom procesu zadatak **nastavnika** bio bi  **pomoći učenicima da razviju nove sheme i uspostave veze između njih**. Također, s obzirom na važnost predznanja, nastavnici bi trebali biti sigurni da ga učenici ​ imaju.+Teorija  ​sheme  ​naglašava **važnost općeg znanja i koncepata** koji pomažu ​ formiranju ​ shema. U obrazovnom procesu zadatak **nastavnika** bio bi  **pomoći učenicima da razviju nove sheme i uspostave veze između njih**. Također, s obzirom na važnost predznanja, nastavnici bi trebali biti sigurni da ga učenici ​ imaju.
  
  
Redak 43: Redak 43:
  
  
-S druge strane, teorija ​shema bila je početna točka ili sastavnica mnogih drugih kognitivnih teorija i teoretičara kao što su [[http://​www.cogsci.ucsd.edu/​~jean/​|Jean Mandler]](([[http://​www.eric.ed.gov/​ERICWebPortal/​detail?​accno=ED269751|Mandler,​ Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 365 Broadway, Hillsdale, 1984.]])), [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]] (modeli učenja) ili [[http://​web.media.mit.edu/​~minsky/​|Marvin Minsky]] (teorija okvira) koji su dodatno proširili njene koncepte, te je teorija ​shema također uključena u radove mnogih drugih teoretičara kao što su Sweller-ova ([[cognitive_load_theory|kognitivna teorija opterećenja]]) **(cognitive load theory)** ​ ili Ausubell-ova ([[assimilation_theory|teorija asimilacije]]) **(assimilation theory)**.+S druge strane, teorija ​sheme bila je početna točka ili sastavnica mnogih drugih kognitivnih teorija i teoretičara kao što su [[http://​www.cogsci.ucsd.edu/​~jean/​|Jean Mandler]](([[http://​www.eric.ed.gov/​ERICWebPortal/​detail?​accno=ED269751|Mandler,​ Jean Matter. Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theory. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 365 Broadway, Hillsdale, 1984.]])), [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]] (modeli učenja) ili [[http://​web.media.mit.edu/​~minsky/​|Marvin Minsky]] (teorija okvira) koji su dodatno proširili njene koncepte, te je teorija ​sheme također uključena u radove mnogih drugih teoretičara kao što su Sweller-ova ([[cognitive_load_theory|kognitivna teorija opterećenja]]) **(cognitive load theory)** ​ ili Ausubell-ova ([[assimilation_theory|teorija asimilacije]]) **(assimilation theory)**.
  
 ===== Ključne riječi i najvažnija imena ===== ===== Ključne riječi i najvažnija imena =====
  
  
-  * **teorija ​shema**, **shema**, **sheme**, **shematska teorija diskretnog motoričkog učenja**+  * **teorija ​sheme**, **shema**, **sheme**, **shematska teorija diskretnog motoričkog učenja**
   * [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederic Bartlett]], [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richard Anderson]], [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]],​ Richard Schmidt, [[http://​www.rogerschank.com/​|Roger Schank]]   * [[http://​www.ppsis.cam.ac.uk/​bartlett/​|Sir Frederic Bartlett]], [[http://​www.education.com/​reference/​article/​anderson-richard-chase-1934-/​|Richard Anderson]], [[http://​rumelhartprize.org/​biography.htm|David Rumelhart]],​ Richard Schmidt, [[http://​www.rogerschank.com/​|Roger Schank]]
  
hr/learning_theories/schema_theory.1390340772.txt.gz · Zadnja izmjena: 2014/01/21 22:46 od mblazev