User Tools

Site Tools


learning_theories:connectionism

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
learning_theories:connectionism [2013/12/10 18:28]
dblazev [Općenito]
learning_theories:connectionism [2013/12/12 17:05]
ldrenski [Općenito]
Line 4: Line 4:
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
 Konekcionizam se danas definira kao pristup u područjima umjetne inteligencije,​ kognitivne psihologije,​ kognitivne znanosti i filozofije uma kao dio modela mentalnih ili ponašajnih fenomena sa mrežama jednostavnih jedinica , nije dio teorije u okvirima biheviorizma,​ ali je na njega utjecala i prethodila mu bihevioristička škola učenja. Konekcionizam predstavlja prvu teoriju učenja u psihologiji.(([[ http://​www.scribd.com/​doc/​41760294/​Educational-Psychology-a-Century-of-Contributions|Mayer,​ Richard E. E. L. Thorndike’s Enduring Contributions to Educational Psychology. In Educational psychology: a century of contributions. Routledge, 2003.]])). Ovo je bio uvod od [[http://​www.mnsu.edu/​emuseum/​information/​biography/​pqrst/​spencer_herbert.html|Herbert Spencer]], [[http://​plato.stanford.edu/​entries/​james/​|William James]]i njegovog studenta [[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​thorndike.htm|Edward Thorndike]] na samom početku 20. stoljeća iako njegovi korijeni sežu i dalje u prošlost. Konekcionizam se danas definira kao pristup u područjima umjetne inteligencije,​ kognitivne psihologije,​ kognitivne znanosti i filozofije uma kao dio modela mentalnih ili ponašajnih fenomena sa mrežama jednostavnih jedinica , nije dio teorije u okvirima biheviorizma,​ ali je na njega utjecala i prethodila mu bihevioristička škola učenja. Konekcionizam predstavlja prvu teoriju učenja u psihologiji.(([[ http://​www.scribd.com/​doc/​41760294/​Educational-Psychology-a-Century-of-Contributions|Mayer,​ Richard E. E. L. Thorndike’s Enduring Contributions to Educational Psychology. In Educational psychology: a century of contributions. Routledge, 2003.]])). Ovo je bio uvod od [[http://​www.mnsu.edu/​emuseum/​information/​biography/​pqrst/​spencer_herbert.html|Herbert Spencer]], [[http://​plato.stanford.edu/​entries/​james/​|William James]]i njegovog studenta [[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​thorndike.htm|Edward Thorndike]] na samom početku 20. stoljeća iako njegovi korijeni sežu i dalje u prošlost.
-SVRAKA+
 ===== What is connectionism?​ ===== ===== What is connectionism?​ =====
  
learning_theories/connectionism.txt · Last modified: 2013/12/12 19:45 by jpetrovic