User Tools

Site Tools


upute

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
upute [2013/12/05 10:22]
jpetrovic
upute [2013/12/05 10:23]
jpetrovic
Line 10: Line 10:
   - Svaka slika ograđena je znakovima "//​{////​{//"​ na početku i "​}}"​ na kraju. Dodatno, slika može biti uokvirena i znakovima "//​[////​[//"​ i "//​]////​]//"​. Vaš cilj je:   - Svaka slika ograđena je znakovima "//​{////​{//"​ na početku i "​}}"​ na kraju. Dodatno, slika može biti uokvirena i znakovima "//​[////​[//"​ i "//​]////​]//"​. Vaš cilj je:
     * Pronaći znakove "//​{////​{//"​ i nakon njih uskoro znakove "//​}////​}//"​. Cijeli taj niz "//​{////​{//​ nekitekst //​}////​}//"​ predstavlja sliku.     * Pronaći znakove "//​{////​{//"​ i nakon njih uskoro znakove "//​}////​}//"​. Cijeli taj niz "//​{////​{//​ nekitekst //​}////​}//"​ predstavlja sliku.
-    * Ako uz "//​{////​{//"​ postoje znakovi "//​[////​[//"​ ili uz "//​}////​}//"​ postoje znakovi "//​]////​]//"​ onda je slika predstavljena cijelim nizom "//​[////​[//​ nekitekst //{////{// nekitekst //}////}// nekitekst //​]////​]//"​ +    * Dodatni, ako uz "//​{////​{//"​ postoje znakovi "//​[////​[//"​ ili uz "//​}////​}//"​ postoje znakovi "//​]////​]//"​ onda je slika predstavljena cijelim nizom "//​[////​[//​ nekitekst //{////{// nekitekst //}////}// nekitekst //​]////​]//"​ 
-  - Kopirajte niz koji predstavlja sliku i zaljepite ga na svoju stranicu s prijevodom. Pripazite pritom da u nizu koji ste zalijepili sve otvorene zagrade imaju odgovarajuće parove zatvorenih zagrada.+  - Kopirajte niz koji predstavlja sliku i zaljepite ga na svoju stranicu s prijevodom. Pripazite pritom da u nizu koji ste zalijepili sve otvorene zagrade imaju odgovarajuće parove zatvorenih zagrada, kao u gornjem primjeru.
  
  
  
upute.txt · Last modified: 2013/12/05 10:23 by jpetrovic