User Tools

Site Tools


upute

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
upute [2013/12/05 10:22]
jpetrovic
upute [2013/12/05 10:23] (current)
jpetrovic
Line 11: Line 11:
     * Pronaći znakove "//​{////​{//"​ i nakon njih uskoro znakove "//​}////​}//"​. Cijeli taj niz "//​{////​{//​ nekitekst //​}////​}//"​ predstavlja sliku.     * Pronaći znakove "//​{////​{//"​ i nakon njih uskoro znakove "//​}////​}//"​. Cijeli taj niz "//​{////​{//​ nekitekst //​}////​}//"​ predstavlja sliku.
     * Dodatni, ako uz "//​{////​{//"​ postoje znakovi "//​[////​[//"​ ili uz "//​}////​}//"​ postoje znakovi "//​]////​]//"​ onda je slika predstavljena cijelim nizom "//​[////​[//​ nekitekst //{////{// nekitekst //}////}// nekitekst //​]////​]//"​     * Dodatni, ako uz "//​{////​{//"​ postoje znakovi "//​[////​[//"​ ili uz "//​}////​}//"​ postoje znakovi "//​]////​]//"​ onda je slika predstavljena cijelim nizom "//​[////​[//​ nekitekst //{////{// nekitekst //}////}// nekitekst //​]////​]//"​
-  - Kopirajte niz koji predstavlja sliku i zaljepite ga na svoju stranicu s prijevodom. Pripazite pritom da u nizu koji ste zalijepili sve otvorene zagrade imaju odgovarajuće parove zatvorenih zagrada.+  - Kopirajte niz koji predstavlja sliku i zaljepite ga na svoju stranicu s prijevodom. Pripazite pritom da u nizu koji ste zalijepili sve otvorene zagrade imaju odgovarajuće parove zatvorenih zagrada, kao u gornjem primjeru.
  
  
  
upute.txt · Last modified: 2013/12/05 10:23 by jpetrovic