User Tools

Site Tools


zasto_engleski

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zasto_engleski [2011/03/06 22:01]
ppale
zasto_engleski [2012/01/12 11:42]
Line 1: Line 1:
-====== Zašto su ove stranice na engleskom jeziku? ====== 
- 
- 
-**Jako nam je stalo** pomoći u **unapređenju obrazovanja** u Hrvatskoj. 
-Namjera nam je da i sav sadržaj ovih mrežnih stranica **bude dostupan na hrvatskom** jeziku. 
- 
-Međutim, naši **kontakti sa znanstvenicima** u Hrvatskoj za koje smo prepoznali da **se bave teorijom učenja** ili bliskim područjem: 
- 
-  * prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) 
-  * prof. dr. sc. Goran Bubaš (Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​www.foi.hr/​nastavnici/​bubas.goran/​index.html|web]] 
-  * prof. dr. sc. Ivica Kostović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​www.hiim.hr/​nova/​index.php?​kod=direktor|web]] 
-  * prof. dr. sc. Melita Kovačević (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​www.erf.hr/​labpolin/​hr/​suradnici/​kovacevic.html|web]] 
-  * prof. dr. sc. Milan Matijević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​milan-matijevic.com|web]] 
-  * prof. dr. sc. Majda Rijavec (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) ​ 
-  * prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​psihologija.ffzg.hr/​vvlahovi|web]] 
-  * prof. dr. sc. Predrag Zarevski (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) ​ 
-  * prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​info.hazu.hr/​m_z_fuchs_biografija|web]] 
- 
-pokazali su da se u Hrvatskoj teorijama obrazovanja i njihovom primjenom **sustavno bavi jako mali broj** ljudi. 
- 
-Pored toga, pretraživanje Interneta nas je dovelo do [[start#​other_resources|nekoliko sličnih pregleda]] teorija učenja, ali su one ili s nekog posebnog stajališta,​ ili za posebnu namjenu ili nisu dovršene. 
- 
-Stoga smo odlučili napraviti stranice **primarno na englesko**m jeziku kako bismo: 
-  * imali potencijalno **veći krug kritičara** što bi trebalo doprionijeti kvaliteti sadržaja, 
-  * **doprinijeli** ukupnom **svjetskom naporu** na istraživanju i primjeni rezultata. 
- 
-Pozivamo sve **zainteresirane za prevođenje** sadržaja na hrvatski jezik da [[learning_theories@zesoi.fer.hr?​subject=Learning Theories Wiki - Prijevod na hrvatski|nam se jave]]. 
- 
- 
- 
  
zasto_engleski.txt · Last modified: 2012/01/12 11:42 (external edit)