User Tools

Site Tools


zasto_engleski

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

zasto_engleski [2011/03/20 19:12]
ppale
zasto_engleski [2012/01/12 11:42]
Line 1: Line 1:
-====== Zašto su ove stranice na engleskom jeziku? ====== 
- 
- 
-**Jako nam je stalo** pomoći u **unapređenju obrazovanja** u Hrvatskoj. 
-Namjera nam je da i sav sadržaj ovih mrežnih stranica **bude dostupan na hrvatskom** jeziku. 
- 
-Međutim, naši **kontakti sa znanstvenicima** u Hrvatskoj za koje smo prepoznali da **se bave teorijom učenja** ili bliskim područjem: 
- 
-  * doc. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) [[http://​www.ffri.uniri.hr/​index.php?​option=com_people&​Itemid=83&​task=display&​id=722|web]] 
-  * prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za informacijske znanosti) 
-  * prof. dr. sc. Goran Bubaš (Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​www.foi.hr/​nastavnici/​bubas.goran/​index.html|web]] 
-  * prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za informatiku) [[http://​ahyco.ffri.hr/​natasah|web]] 
-  * mr. sc. Lozena Ivanov (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru) [[http://​www.unizd.hr/​Default.aspx?​tabid=738|web]] 
-  * doc. dr. sc. Marko Jurčić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju, Katedra za didaktiku) [[http://​pedagogija.ffzg.hr/​web/?​page_id=57|web]] 
-  * prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) [[http://​www.ffri.uniri.hr/​index.php?​option=com_people&​Itemid=83&​task=display&​id=701|web]] ​ 
-  * prof. dr. sc. Ivica Kostović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​www.hiim.hr/​nova/​index.php?​kod=direktor|web]] 
-  * prof. dr. sc. Melita Kovačević (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za logopediju, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja) [[http://​www.erf.hr/​labpolin/​hr/​suradnici/​kovacevic.html|web]] 
-  * prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti) [[http://​www.ffzg.hr/​infoz/​hr/​index.php/​lanovi-odsjeka/​184-jadranka-lasi-lazi-|web]] 
-  * prof. dr. sc. Jasminka Ledić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju) [[http://​www.ffri.uniri.hr/​index.php?​option=com_people&​Itemid=83&​task=display&​id=639|web]] 
-  * prof. dr. sc. Milan Matijević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) [[http://​milan-matijevic.com|web]] 
-  * prof. dr. sc. Majda Rijavec (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) ​ 
-  * prof. dr. sc. Goran Šimić (Hrvatski institut za istraživanje mozga) [[http://​www.hiim.hr/​nova/​index.php?​kod=labosi/​simic/​lab&​foo=clan1|web]] 
-  * prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) [[http://​www.ffri.uniri.hr/​index.php?​option=com_people&​task=display&​Itemid=83&​id=715|web]] 
-  * prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju,​ Katedra za školsku psihologiju) [[http://​psihologija.ffzg.hr/​vvlahovi|web]] 
-  * prof. dr. sc. Predrag Zarevski (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju,​ Katedra za opću psihologiju) ​ 
-  * prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ​ Odsjek za anglistiku, Katedra za engleski jezik) [[http://​info.hazu.hr/​m_z_fuchs_biografija|web]] 
- 
-pokazali su da se u Hrvatskoj teorijama obrazovanja i njihovom primjenom **sustavno bavi jako mali broj** ljudi. 
- 
-Pored toga, pretraživanje Interneta nas je dovelo do [[start#​other_resources|nekoliko sličnih pregleda]] teorija učenja, ali su one ili s nekog posebnog stajališta,​ ili za posebnu namjenu ili nisu dovršene. 
- 
-Stoga smo odlučili napraviti stranice **primarno na engleskom** jeziku kako bismo: 
-  * imali potencijalno **veći krug kritičara** što bi trebalo doprinijeti kvaliteti sadržaja, 
-  * **doprinijeli** ukupnom **svjetskom naporu** na istraživanju i primjeni rezultata. 
- 
-Naša **konačna namjera** je da stranice budu i na engleskom **i na hrvatskom jeziku**. Pozivamo sve **zainteresirane za prevođenje** sadržaja na hrvatski jezik da [[learning_theories@zesoi.fer.hr?​subject=Learning Theories Wiki - Prijevod na hrvatski|nam se jave]]. 
- 
- 
- 
  
zasto_engleski.txt · Last modified: 2012/01/12 11:42 (external edit)