Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:instructional_design:goal_based_scenarios

Cilju usmjereni scenariji (Goal-Based Scenarios)

Općenito

Cilju usmjereni scenariji koje je postavio Roger Schank, predstavljaju model konstruktivnog učenja koje kombinira učenje na temelju slučaja (case-based learning) i učenje kroz rad (learning by doing). Cilju usmjereni scenariji uče koji niz koraka treba poduzeti kako bismo ostvarili željeni cilj. Prema Schanku,

  • Namjera cilju usmjerenih scenarija je osiguranje motivacije, osjećaja postignuća, sustava za podršku i fokusiranje na vještine, a ne na činjenice.1)

Što su cilju usmjereni scenariji?

Shank počinje od pretpostavke da

  • svaki aspekt ljudskog ponašanja uključuje težnju za ostvarenjem ciljeva. I ako su ciljevi u podlozi ljudskog misaonog procesa iz toga slijedi da učenje mora biti područje dominacije cilja. 2)

Učenje u školi je postalo neuspješno za djecu otkad su prirodne ciljeve učenja koji su potekli od znatiželje i želje za istraživanjem svijeta zamijenjeni umjetnim ciljevima koje im postavljaju drugi. Umjesto da uče kako bi se osposobili za rad, djeca počinju učiti kako bi udovoljila učitelju, kako bi dobila dobre ocjene ili kako bi upisala dobar fakultet. Cilju usmjereni scenariji mogu ovdje poslužiti kao sredstvo za postizanje obrazovne svrhe pokušavajući ostvariti niz scenarija usmjerenih na cilj koji su smisleniji i više motiviraju učenike.

Osnovni elementi cilju usmjerenog scenarija su3):

  • Ciljevi učenja (Learning goals) - ciljne vještine koje učenici trebaju naučiti. Mogu se odnositi na proceduralno i deklarativno znanje.
  • Misija (Mission) - učenici će slijediti cilj koji je motivirajuć i realan.
  • Pozadinska priča (Cover story) - motivirajuća priča koja će stvoriti i objasniti potrebu za misijom.
  • Uloga (Role) - lik kojeg će učenik glumiti. Mora obuhvaćati ciljne vještine.
  • Resursi (Resources) – dobro organizirani i dostupni izvori informacija koje učenici trebaju za stjecanje ciljnih vještina.
  • Povratna informacija (Feedback) - mora se osigurati na vrijeme i dobiti od stručnjaka te je potrebno da bude predstavljena u obliku treninga, uključivati posljedice određenih radnji ili to može biti priča o sličnim iskustvima.

Zagovornici cilju usmjerenog scenarija naglašavaju da cilju usmjeren scenarij utječe na motivaciju, a samim time i poboljšava učenje. Na primjer, jedno od provedenih istraživanja4) je pronašlo pozitivan utjecaj hipertekstualno prezentiranih izvora informacija koje su ugrađene u cilju usmjeren scenarij u usporedbi sa klasičnim udžbenikom ili samo hipertekstom.

Koje je praktično značenje cilju usmjerenih scenarija

Schankov opis cilju usmjerenog scenarija5):

Razvoj mutiranog soja bakterija koji je u stanju proizvoditi ljudski inzulin u dovoljnoj mjeri da bi zadovoljio potrebe pacijenata s dijabetesom.

Ovaj CUS će biti predstavljen u sljedećim terminima. Ljudsko tijelo sadrži žlijezdu zvanu gušterača. Određene stanice u gušterači proizvode i luče hormon inzulin. Johnnyeva gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina pa se Johnny nalazi u opasnom stanju koje se naziva dijabetes. Da bi izbjegao simptome dijabetesa, Johnny mora uzimati inzulin svaki dan. Kako može dobiti dovoljno inzulina? Važ zadatak je razviti način kojim će bakterije proizvoditi inzulin koji možete dati Johnnyu. Tijekom rada na ovom GBS, studenti mogu usvojiti sljedeće vještine:

  • Razlikovanje proteina od drugih makromolekula, korištenje centrifuge (u teoriji), primjenu operon modela na inducibilne i represivne sustave, tumačenje replike ploče, kartu gena na kromosomima, izgradnju plazmida, razlikovanje međuorganela, reguliranje metabolizma ugljikohidrata, kulturu bakterija, upravljanje kemostatom, tumačenje kemijske jednadžbe, izradu restrikcijske karte, analiziranje enzimske kinetike, sekvencu nukleinskih kiselina, otkrivanje genetskog koda, stvaranje genetskog dizajna, tumačenje baze podataka o sastavu, primjena difuzijske jednadžbe, ocjenjivanje membranskog transporta podataka, računanje pH i pripremanje hranjivih medija za rast bakterija.

Godine 1991. Roger Schank je stvorio cilju usmjereni scenarij pod nazivom “Emitiranje vijesti”. Taj multimedijalni okoliš, uključujući objekte za uređivanje teksta i videa, starih novinskih članaka i emitiranih vijesti, referentne radove, telepromptere, video kameru i računalom upravljani videorekorder, omogućuje studentima rad na virtualnim vijestima, razvoj priče korištenjem informacija iz baze podataka (obično od prekjučer) i njihovu usporedbu s pravim vijestima za isti događaj. Kao rezultat toga, studenti su s vremenom razvili adekvatne vještine za prenošenje vijesti poput profesionalaca.

Za primjer provedbe računalnog CUS vidi rad Qiu and Riesbeck6)

Kritike

Nedavna studija cilju usmjerenih scenarija7) pokazuje da će korisnici ove metode učenja imati koristi od razrađenih primjera, detaljnih pozitivnih ili negativnih povratnih informacija te od rasprava u malim grupama o otvorenim pitanjima. Ipak to su uglavnom dokazane metode kognitivnih pristupa učenju koje često manje utječu na motivaciju, ali više na ishode učenja.

Ključne riječi i najvažnija imena

Pročitaj više

hr/instructional_design/goal_based_scenarios.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)