Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline

Paradigma

Desetljeće1 )

Teorija

Ključni pojmovi

(Konekcionizam)2)

1880 - 1900

Konekcionizam (Thorndike)

- učenje je inkrementalno jačanje S-R3 ) asocijacije

- S-R asocijacije se jačaju kroz ponavljanje

- ishod S-R događaja može ojačati ili oslabiti asocijaciju

- potencijal za učenje vodi u frustraciju ako nije zadovoljen

Biheviorizam

1900 - 1910

Klasično uvjetovanje ​ (Pavlov)

- učenje je vidljiva promjena u ponašanju
- učenje se manifestira u prirodnoj refleksnoj reakciji na povezani vanjski podražaj
- emocionalni odgovor također može biti naučen i uvjetovan

1920 - 1930


Teorija kontigviteta (Guthrie)
- ponašanje je oblikovano nizom pokreta koji su naučeni kroz S-R asocijacije
- blizak vremenski odnos između S i R je potreban za uspješno učenje
- učenje se događa pri prvom dodiru s podražajem
- potkrepljenja (nagrada ili kazna) ne utječu na jačinu ove povezanosti

Neobiheviorizam

1930 - 1940

Kognitivna teorija polja (Tolman)

- predlaže proučavanje biheviorizma na molarnoj razini (potpuna, smislena, cilju usmjerena ponašanja)
- učenje je usvajanje znanja kroz smisleno ponašanje, a ne kroz mehaničke pokrete

- nagrade ili kazne se mogu koristiti samo kao motivatori za izvedbu, a ne za učenje
- životinje nisu jednostavni, već inteligentni organizmi sposobni za kognitivne procese

Teorija smanjenja nagona (Hull)
- matematičke formule pokušavaju objasniti ponašanje i vjerojatnost njegova pojavljivanja
- nagon (podražaj u obliku biološke potrebe) rezultira ponašanjem kako bi se zadovoljio
- pojačano učenje S-R kroz redukciju biološkog nagona

- pri objašnjavanju ljudskog učenja u obzir se trebaju uzeti kognitivni faktori

1950-1960

Operantno uvjetovanje (Skinner)
- ojačavanje učenja novih ponašanja, a ne samo oblikovanje refleksa
- različiti intervali potkrepljenja imaju drugačiji utjecaj

- složena ponašanje se uče pomoću jednostavnijih ponašanja

Teorija uzorkovanja podražaja (Estes)

- statistička teorija učenja; skup formula i aksioma
- S-R asocijacija je naučena u jednom pokušaju; učenje rezultira u nakupljanju S-R asocijacija
- potkrepljenje je povezano s izvedbom, a ne s učenjem

- kasnije je uključio pamćenje kao faktor u svojoj teoriji

1) Približno desetljeće u kojem je teorija predstavljena

​2) Konekcionizam se ne smatra paradigmom učenja, ali je spomenut zbog svog utjecaja na biheviorističke ideje

3) Stimulus-Response (podražaj-odgovor)


hr/learning_paradigms/behaviorism_timeline.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)