Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:contiguity_theory_and_one_trial_learning

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:learning_theories:contiguity_theory_and_one_trial_learning [2013/12/12 22:45]
aharabajsa
hr:learning_theories:contiguity_theory_and_one_trial_learning [2015/07/24 10:27]
jpetrovic [Kritike]
Redak 1: Redak 1:
 ====== Teorija kontigviteta i učenje iz jednog pokušaja ====== ====== Teorija kontigviteta i učenje iz jednog pokušaja ======
- 
  
 ===== Općenito ===== ===== Općenito =====
  
-Teorija kontigviteta **(Contiguity ​theory)** ili //zakon kontigviteta//​ **(law of contiguity)** i //učenje iz jednog pokušaja// **(one trial learning)** su ideje koje je 1920-ih uveo američki filozof, matematičar i psiholog [[http://​www.muskingum.edu/~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Edwin Guthrie]] u suradnji sa Stevensonom Smithom. Zakon kontigviteta podrazumijeva da je **bliska vremenska povezanost ​(close temporal relationship)** podražaja i odgovora jedini nužan uvjet za stvaranje asocijacija između njih.  +Teorija kontigviteta **(contiguity ​theory)** ili //zakon kontigviteta//​ **(law of contiguity)** i //učenje iz jednog pokušaja// **(one trial learning)** su ideje koje je 1920-ih uveo američki filozof, matematičar i psiholog [[http://​www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?​ID=23886|Edwin Guthrie]] u suradnji sa Stevensonom Smithom. Zakon kontigviteta podrazumijeva da je **bliska vremenska povezanost** podražaja i odgovora jedini nužan uvjet za stvaranje asocijacija između njih.
 ===== Što je teorija kontigviteta i učenje iz jednog pokušaja? ===== ===== Što je teorija kontigviteta i učenje iz jednog pokušaja? =====
  
-Guthrie je učenje ​pokušao objasniti kroz **asocijativno ​povezivanje** podražaja s odgovorom.(([[http://​psychclassics.yorku.ca/​Guthrie/​|Guthrie,​ Edwin R. Psychological Facts and Psychological Theory. Psychological Bulletin 43: 1-20, 1946.]])) Učenje je, u terminima ponašanja, funkcija okoline. Prema Guthrieu, učenje je povezivanje određenog podražaja s određenim odgovorom. ​To povezivanje,​ međutim, ​dogodit ​će se samo ako se **podražaj i odgovor ​pojavljuju vrlo brzo** jedan poslije drugog ​(**//zakon kontigviteta//​**). Povezivanje je uspostavljeno tijekom **prvog susreta s podražajem ​( first experienced instance of the stimulus)** (**//učenje jednim pokušajem//​**). Ponavljanja ili **potkrepljenja** u terminima ​nagrade ​kazne ne utječu na snagu povezanosti. Ipak, svaki podražaj je različit, što rezultira brojnim ispitivanjima kako bi se formirao općeniti ​ odgovor. Prema Guthrieu, ​to je jedina vrsta učenja koja se ne poistovjećuje s //teoretičarom potkrepljenja//​**(reinforcement theorist)**, nego s  ​//teoretičarom kontigviteta//​**(contiguity theorist)**.+Guthrie je pokušao objasniti ​učenje ​kroz **povezivanje** podražaja s odgovorom.(([[http://​psychclassics.yorku.ca/​Guthrie/​|Guthrie,​ Edwin R. Psychological Facts and Psychological Theory. Psychological Bulletin 43: 1-20, 1946.]])) ​ Učenje je, u terminima ponašanja, funkcija okoline. Prema Guthrieu, učenje je povezivanje određenog podražaja s određenim odgovorom. ​Međutim, ​povezivanje ​će se dogoditi ​samo ako se **podražaj i odgovor ​pojave u dovoljno bliskom vremenskom razmaku** jedan poslije drugog **(//zakon kontigviteta//​)**. Povezivanje je uspostavljeno tijekom **prvog susreta s podražajem ** **(//učenje jednim pokušajem//​)**. Ponavljanja ili **potkrepljenja** u obliku ​nagrade ​ili kazne ne utječu na snagu te povezanosti. Ipak, svaki podražaj je ponešto ​različit ​te je zato potrebna veća količina ponavljanja da bi se formirao općeniti odgovor. Prema Guthrieu, ​ovo je jedina vrsta učenja koja postoji, stoga on nije //teoretičar potkrepljenja//​ (reinforcement theorist), nego //teoretičar kontigviteta//​ (contiguity theorist).
  
-Složenija ponašanja sastoje se od **niza pokreta** (//navike//​)(([[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Peterson,​ Heather. Edwin R. Guthrie. Povijest psihologije.]])),​ gdje je svaki pokret mala kombinacija podražaja i odgovora. ​Ti pokreti su zapravo ono što se uči tijekom ​učenja iz jednog pokušaja, za razliku od ponašanja. Učeći pokrete formira ​se aktivnost (inkrementalno učenje). Neuspješne aktivnosti ostaju ​ne naučene jer su zamijenjena ​kasnijim uspješno naučenim aktivnostima. (([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. “Edwin Guthrie i‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]])) Drugi istraživači poput [[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/watson.htm|Johna Watsona]] proučavali su cijele ​aktivnosti samo zato jer je to bilo jednostavnije,​ ali pokreti su, prema Guthrieu, ono što bi se zapravo trebalo istraživati.+Složenija ponašanja sastoje se od **niza pokreta** (//navika//​)(([[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Peterson,​ Heather. Edwin R. Guthrie. Povijest psihologije.]])) , gdje je svaki pokret mala kombinacija podražaja i odgovora. ​Tijekom ​učenja iz jednog pokušaja ​ne uče se cijela ​ponašanja, nego nizovi pokreta od kojih se aktivnost ​sastoji ​(inkrementalno učenje). Neuspješne aktivnosti ostaju ​nenaučene jer su zamijenjene ​kasnijim uspješno naučenim aktivnostima. (([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. “Edwin Guthrie i‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]])) ​ Drugi istraživači poput [[http://​www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?​ID=65880|Johna Watsona]] proučavali su cjelokupne ​aktivnosti samo zato što je to bilo jednostavnije,​ ali pokreti su, prema Guthrieu, ono što bi se zapravo trebalo istraživati.
  
-Zaboravljanje se ne događa zbog protoka vremena, već zbog interferencije. Kako vrijeme prolazi, podražaji se asociraju ​s novim odgovorima. Tri su metode ​koje pomažu kod zaboravljanja ​nepoželjnih starih navika ​njihovog mijenjanja:​ +Zaboravljanje se ne događa zbog protoka vremena, već zbog interferencije. Kako vrijeme prolazi, podražaji se mogu povezati ​s novim odgovorima. Tri različite ​metode ​mogu pomoći da se stare nepoželjne navike zaborave ​zamjene novima(([[http://​books.google.hr/​books?​id=A6UhKQEACAAJ|Ormrod,​ J. E. Human learning. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 1999.]] prema  [[http://​www.ucs.louisiana.edu/​~cgc2646/​LRN/​Chap5.html|Cech,​ C. G. Chapter 5 - Priroda potkrepljenja i njeni utjecaji na stjecanje: Guthrijeva teorija kontigencije,​ 1998.]])) :
-it(([[http://​books.google.hr/​books?​id=A6UhKQEACAAJ|Ormrod,​ J. E. Human learning. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 1999.]] prema [[http://​www.ucs.louisiana.edu/​%7Ecgc2646/​LRN/​Chap5.html|Cech,​ C. G. Chapter 5 - Priroda potkrepljenja i njeni utjecaji na stjecanje: Guthrijeva teorija kontigencije,​ 1998.]])):+
  
-  * **Metoda umora (Fatigue method)** Koristeći brojna ponavljanja,​ životinja postaje toliko umorna da više ne može reproducirati stari odgovor i uvodi novi odgovor (ili jednostavno ne reagira). +  * **Metoda umora**  ​(Fatigue method) - koristeći brojna ponavljanja,​ životinja postaje toliko umorna da više ne može reproducirati stari odgovor i uvodi novi odgovor (ili jednostavno ne reagira). 
- +  * **Metoda praga**  ​(Threshold method) - prvo se izlaže slaboj verziji ​podražaja ​koja je ispod razine ​praga. ​Njegova ​snaga se postupno ​povećava sve dok se puni podražaj ​ne može tolerirati bez stvaranja ​nepoželjnog odgovora. 
-  * **Metoda praga (Threshold method)** Za početak, uvodi se vrlo slaba inačica ​podražajaispod praga. ​Njena snaga se povećava sve dok se puni podražaj može tolerirati bez uzrokovanja ​nepoželjnog odgovora. +  * **Metoda nespojivih odgovora**  ​(Incompatible stimuli method) - odgovor ​je „odučen“ stavljajući životinju u situaciju u kojoj se ne može izvršiti nepoželjan odgovor. 
- +Iako je zamišljena kao opća teorija učenja, ​Guthrijeva ​teorija je uglavnom testirana ​samo na životinjama. (([[http://​tip.psychology.org/​guthrie.html|Kearsley,​ Greg. Teorija kontigviteta (E. Guthrie). Teorija u praksi baze podataka.]]))
-  * **Metoda nespojivih odgovora (Incompatible stimuli method)** Odgovor ​je „odučen“ stavljajući životinju u situaciju u kojoj se ne može izložiti nepoželjan odgovor. +
- +
-Iako je trebala biti opća teorija učenja, ​Guthrieva ​teorija je uglavnom testirana na životinjama. ​   +
-(([[http://​tip.psychology.org/​guthrie.html|Kearsley,​ Greg. Teorija kontigviteta (E. Guthrie). Teorija u praksi baze podataka.]]))+
  
 ===== Koje je primijenjeno značenje teorije kontigviteta i učenja iz jednog pokušaja? ===== ===== Koje je primijenjeno značenje teorije kontigviteta i učenja iz jednog pokušaja? =====
  
-Prema Guthrijevim riječima, "//​učimo jedino ​oko što sami napravimo//"​((Sills,​ David L. International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 6. Crowell Collier & Macmillan Inc. pps 296-302. 1968.)). Učenja mora biti aktivno, ​ali kao takvo mora uključivati i  **učiteljevu i učenikovu aktivnost** kako bi se podražaj i odgovor mogli povezati unutar vremenskog ​roka. Guthrie je svoje ideje primijenio u liječenju **poremećaja ličnosti**. +Prema Guthrijevim riječima, "//​učimo jedino ​ono što sami napravimo//"​((Sills,​ David L. International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 6. Crowell Collier & Macmillan Inc. pps 296-302. 1968.)) . Učenja mora biti aktivno, ​odnosno ​uključivati i **učiteljevu i učenikovu aktivnost** ​ kako bi se podražaj i odgovor mogli povezati unutar vremenskog ​ograničenja. Guthrie je svoje ideje primijenio u liječenju **poremećaja ličnosti**.
  
 ===== Kritike ===== ===== Kritike =====
  
-Guthrijeve teorija jeispočetka bila preferiranazbog svoje **jednostavnosti**,​ ali kasnije je iz istog razloga kritizirana. Njena jednostavnost kasnije je pretvorena u ** nedorečenost ​**. Također, ​ona je zasnovana ​na premalo ​eksperimentalnih podataka ​kritizirana ​je zbog toga što nije mogla objasniti zašto se ljudi ponašaju različito u istim situacijama. (([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. Edwin Guthrie i ‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]])).  +Guthrijeve teorija je ispočetka bila preferirana zbog svoje **jednostavnosti**,​ ali kasnije je iz istog razloga kritizirana. Njena jednostavnost kasnije je pretvorena u ** nepotpunost**. Također, ​zasnovana ​je na nedovoljno ​eksperimentalnih podataka ​te je kritizirana zbog toga što nije mogla objasniti zašto se ljudi često ​ponašaju različito u istim situacijama.(([[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ Sunny. Edwin Guthrie i ‘Učenje iz jednog pokušaja’. Teorije učenja u psihologiji obrazovanja.]]))
  
 ===== Ključne riječi ===== ===== Ključne riječi =====
  
   * **teorije kontigviteta**,​ **učenje iz jednog pokušaja**,​ **pokret**, **zaboravljanje**   * **teorije kontigviteta**,​ **učenje iz jednog pokušaja**,​ **pokret**, **zaboravljanje**
-  * [[http://​www.muskingum.edu/~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Edwin Guthrie]]+  * [[http://​www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?​ID=23886|Edwin Guthrie]]
  
 ===== Literatura ===== ===== Literatura =====
  
-[[ http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Peterson,​ H. Edwin R. Guthrie. Muskingum College, Department of Psychology.]] Pribavljeno 16.siječnja 2011.+[[http://​www.muskingum.edu/​~psych/​psycweb/​history/​guthrie.htm|Peterson,​ H. Edwin R. Guthrie. Muskingum College, Department of Psychology.]] Pribavljeno 16.siječnja 2011.
  
 [[http://​tip.psychology.org/​guthrie.html|Kearsley,​ Greg. Contiguity Theory (E. Guthrie). The Theory Into Practice Database]] Pribavljeno 16.siječnja,​ 2011. [[http://​tip.psychology.org/​guthrie.html|Kearsley,​ Greg. Contiguity Theory (E. Guthrie). The Theory Into Practice Database]] Pribavljeno 16.siječnja,​ 2011.
Redak 47: Redak 38:
 [[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ S. Theories of Learning in Educational Psychology: Edwin Guthrie and One Trial Learning.]] Pribavljeno 18.siječnja,​ 2011. [[http://​www.lifecircles-inc.com/​Learningtheories/​behaviorism/​guthrie.html|Cooper,​ S. Theories of Learning in Educational Psychology: Edwin Guthrie and One Trial Learning.]] Pribavljeno 18.siječnja,​ 2011.
  
-===== Pročitaj više =====+===== Pročitajte ​više =====
  
 [[http://​psycnet.apa.org/​journals/​rev/​37/​5/​412/​|Guthrie,​ E. Conditioning as a principle of learning. Psychological Review, 37, p412-428, September 1930.]] [[http://​psycnet.apa.org/​journals/​rev/​37/​5/​412/​|Guthrie,​ E. Conditioning as a principle of learning. Psychological Review, 37, p412-428, September 1930.]]
Redak 58: Redak 49:
  
  
-===== Recentna literatura ===== +[[http://psycnet.apa.org/psycinfo/2011-01269-001/|Costa, D. S. J. and Boakes, R. A. Varying temporal contiguity and interference in a human avoidance task. Journal of Experimental Psychology: Animal Behavior Processes, Vol 37(1), Jan 2011, 71-78.]]
- +
-[[http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/​pdfviewer?​sid=53427b69-9aff-4b8e-991e-eaacda23f6c2%40sessionmgr111&​vid=2&​hid=4207|Costa, D. S. J. and Boakes, R. A. Varying temporal contiguity and interference in a human avoidance task.]]+
  
-[[http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/​pdfviewer?​sid=0de1a94b-d5c3-47bd-8e5c-73c4a84d2721%40sessionmgr198&​vid=2&​hid=108| Flores-Abreu,​ I. N., Hurly, T.A. and Healy, S.D. One-trial spatial learning: wild hummingbirds relocate a reward after a single visit]]+[[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22526688|Flores-Abreu,​ I. N., Hurly, T.A. and Healy, S.D. One-trial spatial learning: wild hummingbirds relocate a reward after a single visit. Anim Cogn. Vol 15(4), Jul 2012, 631-7.]]
  
hr/learning_theories/contiguity_theory_and_one_trial_learning.txt · Zadnja izmjena: 2015/07/24 10:27 od jpetrovic