Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:stimulus_sampling_theory

Teorija uzorkovanja podražaja

Općenito

Teoriju uzorkovanja podražaja (Stimulus Sampling Theory) razvio je 1950-ih godina1) američki psiholog William Kaye Estes2) pod utjecajem rada Edwina Guthriea i njegove Teorije kontigviteta i učenja iz jednog pokušaja (Contiguity theory and one trial learning).3) Estesova teorija predlaže da je određena podražaj-odgovor (P-O) veza naučena iz jednog pojavljivanja, ali da se ukupni proces učenja sastoji od akumuliranih P-O veza.

Što je Teorija uzorkovanja podražaja?

Teorija uzorkovanja podražaja još se naziva i Teorija statističkog učenja (Statistical learning theory), iz razloga što je njen glavni aspekt vjerojatnost pojavljivanja određenog podražaja u pokušaju i njegovom uparivanju s određenim odgovorom. Prema ovoj teoriji, podražaj se sastoji od jedne ili više neopažljivih jedinica, elemenata podražaja.4) Ti elementi su tijekom procesa učenja upareni s različitim odgovorima. Vjerojatnost određenog odgovora na podražaj je jednaka broju elemenata podražaja koji su asocirani s tim odgovorom u danom podražaju podijeljenom s ukupnim brojem elemenata podražaja asociranih s tim odgovorom.

Ova teorija temelji se uglavnom na pet osnovnih pojmova5) :

  • S - skup podražaja koji nije direktno opažljiv
  • r - broj odgovora
  • t - broj mogućih ishoda pokušaja
  • x - skup uzorka prostora (sample space set) koji sadrži sve moguće eksperimente ili slijedove pokušaja
  • p - mjeru vjerojatnosti na Borelovom polju B(x) cilindričnog skupa X6)

Ove osnovne varijable čine širok skup aksioma i formula. Detalji mogu biti nađeni ovdje.

Kao i svi bihevioristi, Estes je na učenje i ponašanje gledao mehanički. Ipak, kasnije je u svoju teoriju uključio pamćenje kao faktor, te predložio da podražaji ne uzrokuju odgovor direktno. Oni pobuđuju pamćenje prijašnjih iskustava, omogućujući osobi da analizira moguće ishode i odluči o odgovoru koji će dovesti do najpoželjnijeg ishoda (skenirajući model odlučivanja; engl. scanning model of decision making).7)

Kao i Guthrie, Estes je odbacio potkrepljenje i njegovu povezanost s učenjem. Potkrepljenje je povezano s izvedbom jer ne utječe na učenje, već prije na to kako će se već naučeni materijal ispoljiti. Zaboravljanje se u Estesovoj teoriji pojavilo kroz elemente podražaja koji su nedostupni zbog vanjskih ili unutarnjih varijacija. Spontano obnavljanje može se javiti kada se značajni podražaj ponovno pojavi.8)

Kritike

Matematički modeli Estesa i drugih biheviorista učinili su psihologijski pristup više znanstvenim, ipak ti modeli su rijetko uveli neki novi važan koncept i općenito su smatrani prejednostavnima da bi objasnili sve osobine učenja.

Ključne riječi i najvažnija imena

Bibliografija

Pročitajte više

Recentna literatura

hr/learning_theories/stimulus_sampling_theory.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)