Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:research_results:individual_differences_principle

Princip individualnih razlika

Teorija

Princip individualnih razlika (the individual differences principle) naglašava utjecaj ranije stečenog znanja (prior knowledge) i kognitivnih resursa (cognitive resources) učenika na rezultate učenja.

Učinci izgleda/dizajna materijala za učenje (design effects) su snažniji kod učenika s manjim ranije stečenim znanjem nego kod učenika sa većim ranije stečenim znanjem. Ranije stečeno znanje podrazumijeva barem djelomično razvijenu shemu (schemata) zahvaljujući kojoj učenici sa ranije stečenim znanjem imaju više slobodnih kognitivnih resursa nego početnici pri učenju istog materijala.

Također, učinci izgleda/dizajna su snažniji kod učenika sa visokom prostornom sposobnošću nego kod učenika sa niskom.

  • Učenici sa visokom prostornom sposobnošću posjeduju kognitivni kapacitet za mentalno integriranje verbalnih i vizualnih reprezentacija iz učinkovitih multimedijskih reprezentacija. Nasuprot tome, učenici sa niskom prostornom sposobnošću moraju posvetiti puno kognitivnog kapaciteta kako bi održali prikazane slike u pamćenju, da je manje vjerojatno kako će im preostati dovoljno kapaciteta za mentalno integriranje vizualnih i verbalnih reprezentacija.1)

Praksa

U praksi, individualne razlike pretpostavljaju kako iskusniji učenici neće potpuno iskoristiti svoj potencijal prilikom učenja iz materijala namjenjenih za učenike bez ranije stečenog znanja. Isto tako, oni će biti u mogućnosti kompenzirati nedostatak vodstva sa svojim prijašnjim znanjem. Također, multimedijsko učenje biti će korisnije za učenike sa kognitivnim kapacitetom koji im može omogućiti iskorištavanje potencijala takvog učenja.

Istraživački status

hr/research_results/individual_differences_principle.txt · Zadnja izmjena: 2014/01/17 15:22 (vanjsko uređivanje)