Translations of this page:

User Tools

Site Tools


learning_theories:social_development_theory

This is an old revision of the document!


Sociokulturalni model razvoja

Općenito

Teoriju socijalnog razvoja uobličio je dvadesetih godina dvadesetog stoljeća Lev Vygotsky te je ona po nekima postala temelj socijalnog konstruktivizma1). Ova teorija, ponekad nazivana kulturno-povijesnom teorijom, daje okvir za kognitivni razvoj djece i iznosi da ključna uloga u razvoju kognicije leži u socijalnim interakcijama. Kao što je Vygotsky sam rekao:

  • svaka se funkcija (događaj) u djetetovu kulturnom razvoju dogodi dva puta: prvi puta, na socijalnoj razini, i kasnije, na individualnoj razini; prvi puta između ljudi (interpsihički) i kasnije unutar djeteta (intrapsihički). Ovaj koncept može se primijeniti na voljnu pažnju, logičku memoriju i na stvaranje koncepata. Sve funkcije na višoj razini potječu od stvaranja veza između pojedinaca2).

Što je sociokulturalni model razvoja?

Početne Vygotskove ideje pod utjecajem su Ivana Pavlova i biheviorističkog učenja odgovora na podražaj. Te početne ideje kasnije su rezultirale njegovom teorijom socijalnog učenja. Ova teorija oslanja se na tri temeljne postavke 3):

Vygotsky's theory of social development. Image borrowed from: http://www.abacon.com/slavin/t14.html. Click on the picture to follow the link.

  • Socijalna interakcija - prema Vygotskom zajedno sa jezikom i socijalnim ulogama igra glavnu ulogu u procesu kognitivnog razvoja. Suprotno kasnijoj teoriji kognitivnog razvoja po stupnjevima Jeana Piageta, gdje razvoj prethodi učenju, Vygotsky je zauzeo stajalište da učenje prethodi razvoju. U njegovoj teoriji um nije predstavljen kao nezavisan od socijalnog i kulturalnog konteksta. Socijalna interakcija ovdje znači da će kompetentan član nekog društva eksterno naučene procese internalizirati i njima podučiti manje kompetentne članove društva.
  • Posrednik u učenju (PUU) - termin koji se odnosi na osobu (npr. učitelj ili instruktor) ili stroj koji u odnosu na učenika ima više znanja i vještina u nekom zadatku, procesu ili konceptu. Ta osoba može pomoći djetetu da nauči nove zadatke i koncepte, ali sve dok ti zadaci i koncepti ne nadilaze granicu približnog razvoja.
  • Područje približnog razvoja (PPR) - termin koji opisuje područje između učenikove mogućnosti da izvrši zadatak uz vodstvo ili suradništvo i mogućnošću da ga izvrši sam. PPR je 'mjesto' gdje se učenje događa. Motivacija (za ulaženje u PPR) leži u opažanju da će dijete često moći završiti uz pomoć ostalih one zadatke koje ne može završiti sam. Područje približnog razvoja je razlika između djetetovog sadašnjeg razvjnog nivoa i njegovog potencijalnog razvojnog nivoa, gdje će njegov kognitivni razvoj doseći vrh kroz socijalne interakcije. Prema Vygotskom dvoje djece može biti na istom razvojnom nivou, ali kada jedno od njih dobiva primjereniju pomoć odraslih, ono će moći riješiti više problema nego ono drugo. Ova vrsta izvedbe (tj. izvedbe uz pomoć drugih) je prema Vygotskom mnogo važnija od izvedbe djeteta samog, kao i ona mjerena testom inteligencije.

Vygotsky je smatrao da su govor i pisanje alati razvijeni iz kulture kako bi posredovali ono što dolazi iz socijalne okoline. Ovi alati najprije pomažu djeci da iskažu svoje potrebe, a kasnije da razviju misaone vještine na višoj razini. Egocentrični govor4) je, prema Vygotskom, prijelaz iz socijalnog govora u internalizirane misli.

Koje je praktično značenje teorije sociokulturalnog razoja?

Prve implikacije Vygotskove teorije dolaze iz naglašene važnosti socijalnih interakcija. U skladu s time, interakcija, suradnja i vršnjačko davanje uputa između učenika trebale bi biti poticane tijekom obrazovnog procesa kako bi se poboljšalo učenje. Učitelji bi trebali surađivati s učenicima i pomoći im izgraditi mišljenje te poticati eksternalizaciju:

  • učitelj, radeći sa školskim djetetom na danom pitanju, objašnjava, informira, propituje, ispravlja i potiče samo dijete da objašnjava.5)

Učitelj ili bilo koji partner u učenju na višem nivou trebao bi biti svjestan razvojnog nivoa svog partnera.

Drugi učinkovit oblik učenja jest podizanje skela - osiguravanje pomoći učeniku kad kod i koliko god treba.

Kritike

Kritike Vygotskyeve teorije naglašavaju da:

  • ona ne uzima u obzir spolne razlike,
  • podcjenjuje mogućnosti i zanemaruje osobnu ulogu u učenju,
  • ne bavi se problematikom načina na koji vanjski svijet postaje dio uma,
  • vrijednost uratka koji djeca zajedno postignu može dovesti do toga da djeca postanu lijena i očekuju pomoć čak i kada nešto mogu postići sama.6)

Ključne riječi i važna imena

Bibliografija

Pročitajte više

learning_theories/social_development_theory.1386771296.txt.gz · Last modified: 2013/12/11 15:14 by jpetrovic