Translations of this page:

User Tools

Site Tools


zasto_engleski

Zašto su ove stranice na engleskom jeziku?

Jako nam je stalo pomoći u unapređenju obrazovanja u Hrvatskoj. Namjera nam je da i sav sadržaj ovih mrežnih stranica bude dostupan na hrvatskom jeziku.

Međutim, naši kontakti sa znanstvenicima u Hrvatskoj za koje smo prepoznali da se bave teorijom učenja ili bliskim područjem:

 • doc. dr. sc. Igor Bajšanski (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) web
 • prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za informacijske znanosti)
 • prof. dr. sc. Goran Bubaš (Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za informatiku) web
 • dr. sc. Darko Hren (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za pedagogiju)
 • mr. sc. Lozena Ivanov (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru) web
 • doc. dr. sc. Marko Jurčić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju, Katedra za didaktiku) web
 • prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) web
 • prof. dr. sc. Ivica Kostović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Melita Kovačević (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za logopediju, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja) web
 • prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti) web
 • prof. dr. sc. Jasminka Ledić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za pedagogiju) web
 • Nikola Marangunić (Prirodoslono-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, Odjel za informatiku) web
 • prof. dr. sc. Milan Matijević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Ines Radanović (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, Zoologijski zavod)
 • prof. dr. sc. Majda Rijavec (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Goran Šimić (Hrvatski institut za istraživanje mozga) web
 • prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) web
 • doc. dr. sc. Pavle Valerjev (Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru) web
 • prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, Katedra za školsku psihologiju) web
 • prof. dr. sc. Predrag Zarevski (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za psihologiju, Katedra za opću psihologiju)
 • prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku, Katedra za engleski jezik) web

pokazali su da se u Hrvatskoj teorijama obrazovanja i njihovom primjenom sustavno bavi jako mali broj ljudi.

Pored toga, pretraživanje Interneta nas je dovelo do nekoliko sličnih pregleda teorija učenja, ali su one ili s nekog posebnog stajališta, ili za posebnu namjenu ili nisu dovršene.

Stoga smo odlučili napraviti stranice primarno na engleskom jeziku kako bismo:

 • imali potencijalno veći krug kritičara što bi trebalo doprinijeti kvaliteti sadržaja,
 • doprinijeli ukupnom svjetskom naporu na istraživanju i primjeni rezultata.

Naša konačna namjera je da stranice budu i na engleskom i na hrvatskom jeziku. Pozivamo sve zainteresirane za prevođenje sadržaja na hrvatski jezik da nam se jave.

zasto_engleski.txt · Last modified: 2023/06/19 18:03 (external edit)