Translations of this page:

User Tools

Site Tools


zasto_engleski

This is an old revision of the document!


Zašto su ove stranice na engleskom jeziku?

Jako nam je stalo pomoći u unapređenju obrazovanja u Hrvatskoj. Namjera nam je da i sav sadržaj ovih mrežnih stranica bude dostupan na hrvatskom jeziku.

Međutim, naši kontakti sa znanstvenicima u Hrvatskoj za koje smo prepoznali da se bave teorijom učenja ili bliskim područjem:

 • prof. dr. sc. Ljubica Bakić Tomić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Goran Bubaš (Fakultet organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) web
 • prof. dr. sc. Ivica Kostović (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Melita Kovačević (Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Jadranka Lasić Lazić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Milan Matijević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Majda Rijavec (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web
 • prof. dr. sc. Predrag Zarevski (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • prof. dr. sc. Milena Žic Fuchs (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) web

pokazali su da se u Hrvatskoj teorijama obrazovanja i njihovom primjenom sustavno bavi jako mali broj ljudi.

Pored toga, pretraživanje Interneta nas je dovelo do nekoliko sličnih pregleda teorija učenja, ali su one ili s nekog posebnog stajališta, ili za posebnu namjenu ili nisu dovršene.

Stoga smo odlučili napraviti stranice primarno na engleskom jeziku kako bismo:

 • imali potencijalno veći krug kritičara što bi trebalo doprionijeti kvaliteti sadržaja,
 • doprinijeli ukupnom svjetskom naporu na istraživanju i primjeni rezultata.

Pozivamo sve zainteresirane za prevođenje sadržaja na hrvatski jezik da nam se jave.

zasto_engleski.1299448442.txt.gz · Last modified: 2023/06/19 17:49 (external edit)