Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms:paradigm_comparison
Biheviorizam Kognitivizam Humanizam Konstruktivizam Konekcionizam
Vremenska crta: Od 1900-ih Od 1960-ih Od 1960-ih Od 1970-ih Od 2000-ih
Što je učenje: Razvoj željenog ponašanja Stjecanje novih znanja i razvoj adekvatnih mentalnih konstrukcija Mehanizam koji bi trebao pomoći učeniku u samoaktualizaciji i razvoju osobnih potencijala Konstruiranje novih znanja Proces stvaranja veza
Lokus kontrole: Okolina Učenik Učenik Učenik Uglavnom učenik, ali ponekad i okolina
Uloga učenika: Pasivno, jednostavno odgovaranje na vanjski podražaj Aktivan i fokusiran na proces, uči objektivno znanje iz vanjskog svijeta Aktivnost i otkrivanje Aktivno konstruiranje reprezentacija znanja koristeći preferirani stil učenja Stjecanje znanja u formi uspostavljanja veza s drugim čvorovima
Proces učenja: Vanjsko potkrepljenje željenog ili kazna neželjenog ponašanja Aktivan proces stjecanja i procesiranja novih informacija koristeći prijašnje znanje i iskustvo Aktivno učenje kroz iskustvo Izvođenje subjektivnih reprezentacija znanja temeljenih na prijašnjem znanju i iskustvu Učenje se također može nalaziti izvan osobe (unutar baze podataka ili organizacije) i fokusirano je na uspostavljanje veza
Kritike: Ignorira učenika i njegove mentalne procese, ovisi isključivo o vidljivom ponašanju Pogled na znanje kao objektivno i vanjsko u odnosu na učenika Više psihološki nego eksperimentalno zasnovan pristup, temeljen na pretpostavkama slobodne volje i sustavu ljudskih vrijednosti, koji se generalno smatra istinitim, no ipak ponekad diskreditiran kroz protuprimjere Postoji malo dokaza za neke konstruktivističke poglede, a neki su čak i u suprotnosti s poznatim nalazima Relativno nova teorija i prema nekima još nije potpuno razvijena
Ključni autori: Edward Thorndike (1874 - 1949), Ivan Pavlov (1849 - 1936), Edwin Guthrie (1886 - 1959), Edward Tolman (1886 - 1959), Clark Hull (1884 – 1952), Burrhus Skinner (1904 - 1990), William Estes (1919 - ) Max Wertheimer (1880 – 1943), David Ausubel (1918 - 2008), Albert Bandura (1925 - ), Robert Gagné (1916 - 2002), Richard Anderson (1934 - ), Roger Schank, John Sweller, Richard Mayer, Edgar Dale (1900 – 1985), Charles Reigeluth, Joseph Novak, Dave Merrill, Dave Merrill, Joseph Scandura David Kolb (1939 - ), Jack Mezirow , Carl Rogers (1902 - 1987), William Purkey (1929 - ), John Holt, Malcolm Knowles, Paulo Freire John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky (1896 - 1934), Jean Piaget (1896 - 1980), Jean Lave , Jean Lave, Etienne Wenger, Allan Collins, Jerome Bruner (1915 - ) George Simens, Stephen Downes
hr/learning_paradigms/paradigm_comparison.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)