Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:learning_theories:the_keller_plan

Kellerov plan

Općenito

Kellerov plan (drugog naziva personalizirani sustav nastave) je nastavna metoda koju su uveli Fred Keller, J. Gilmour Sherman, i nekoliko drugih istraživača u 1960-im). 1) Ova prilagođena metoda učenja bila je usmjerena na unaprijeđenje učenja u srednjoj školi.

Što je Kellerov plan?

Kellerova ideja bila je učiniti nastavu višeg obrazovanja prilagođenijom individualnim potrebama. Njegova metoda je prvi put uvedena 1962. kako bi pomogla pri uspostavljnju Odjela za Psihologiju na Sveučilištu u Braziliji i osmišljavanju predmeta za studente. Nakon dodatnih prilagodbi, ključni apekti ove metode mogu se opisati na sljedeći način: 2)

 • Idi-vlastitim-tempom. Učenik se može kretati sadržajem predmeta vlastitim tempom, neovisno o ostalim učenicima.
 • Detaljne definicije ciljeva učenja.
 • Zahtjev za savršenstvom jedinica. Kako bi napredovao do sljedeće jedinice, učenik mora pokazati savladanost prethodne jedinice.
 • Naglasak na pisanim materijalima. Naglasak je na učenju iz pisanih materijala. Predavanja i demonstracije pružati će se samo kada ste pokazali spremnost da ih cijenite; nikakva ispitivanja se neće temeljiti na njima: i ne morate ih pohađati ako ne želite.3)
 • Rad s prokuratorima. Prokuratori povećavaju socijalni aspekt obrazovnog procesa, omogućuju ponovljenja testiranja s neposrednim bodovanjem i podučavanjem.

Ipak, kako je ovo bihevioralni model učenja, a sam Keller je teoretičar napretka, on također naglašava da nastavnik sam odlučuje o sadržaju koji se uči i sredstvima napretka koja koristi. Modularizacija podjele sadržaja na nekoliko zatvorenih jedinica se također može smatrati vrstom oblikovanja ili formiranja željenog ponašanja, malo pomalo.

Koje je praktično značenje Kellerova plana?

Praktično značenje Kellerova plana sastoji se u provedbi iznad navedenih mjera u praksi. Primjer toga je brošura s opisom Kellerovih metoda korištena u predmetu prvog semestra Opća psihologija iz 1967.

Kritike

Kritike Kellerove metode uključuju:4)5)

 • ograničene nastavne metode,
 • neophodan dodatni napor nastavnika i asistenata,
 • visoke stope odustajanja, i
 • smanjenu ljudsku interakciju.

Ključne riječi i najvažnija imena

 • Kellerov plan, personalizirani sustav nastave, samoodređena nastava
 • Fred Keller, Gilmour Sherman

Literatura

Pročitaj više

hr/learning_theories/the_keller_plan.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)