Korisnički alati

Site alati


hr:knowledge_assessment:testlets

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:knowledge_assessment:testlets [2015/07/04 13:35]
ivahtaric
hr:knowledge_assessment:testlets [2015/07/04 13:36] (trenutno)
ivahtaric
Redak 5: Redak 5:
 Pojam testleta je službeno predstavljen kasnih 1980-ih i definirani su kao Pojam testleta je službeno predstavljen kasnih 1980-ih i definirani su kao
  
-  * <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>"</​font> ​   ​<font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​grupa</​font> ​   čestica povezanih <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​s</​font> ​   jednim područjem koje<​font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​je</​font> ​   razvijeno kao cjelina<​font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​i</​font> ​   sadrži fiksni broj unaprijed određenih puteva koje ispitanik može slijediti<​font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​.</​font> ​   <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>"</​font> ​   <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit><​sup>​ 1)  </​sup></​font>​+  * <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>"</​font> ​   ​<font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​grupa</​font> ​   čestica povezanih <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​s</​font> ​   jednim područjem koje <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​je</​font> ​   razvijeno kao cjelina <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​i</​font> ​   sadrži fiksni broj unaprijed određenih puteva koje ispitanik može slijediti<​font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​.</​font> ​   <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>"</​font> ​   <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit><​sup>​ 1)  </​sup></​font>​
  
 <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Pojednostavljeno,</​font> ​   testleti<​font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>:</​font> ​   <​sup>​2)</​sup>​ <font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Pojednostavljeno,</​font> ​   testleti<​font 14px line-height:​ 17.8181819915772px/​inherit;;​inherit;;​inherit>:</​font> ​   <​sup>​2)</​sup>​
Redak 12: Redak 12:
   * trebali bi biti dovoljno mali da se njima može manipulirati,​ ali i dovoljno veliki da **imaju vlastiti kontekst**   * trebali bi biti dovoljno mali da se njima može manipulirati,​ ali i dovoljno veliki da **imaju vlastiti kontekst**
   * mogu biti korišteni kako bi **uravnotežili sadržaj** ​ testa​   * mogu biti korišteni kako bi **uravnotežili sadržaj** ​ testa​
 +
 +----
 +
 +<​sup>​[[:​hr:​knowledge_assessment:​testlets|1)]]</​sup> ​ [[http://​onlinelibrary.wiley.com/​doi/​10.1111/​j.1745-3984.1987.tb00274.x/​abstract|Wainer,​ Howard, and Gerard L Kiely. Item Clusters and Computerized Adaptive Testing: A Case for Testlets. Journal of Educational Measurement 24, no. 3: 185-201, September 1987.]]
 +
 +<​sup>​[[:​hr:​knowledge_assessment:​testlets|2)]]</​sup> ​ [[http://​www.jstor.org/​stable/​1434763|Wainer,​ Howard, and Charles Lewis. Toward a Psychometrics for Testlets. Journal of Educational Measurement 27, no. 1: 1-14, Spring 1990.]]
  
hr/knowledge_assessment/testlets.1436009702.txt.gz · Zadnja izmjena: 2015/07/04 13:35 od ivahtaric