Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:what_is_learning

Što je učenje

Definicije učenja

Ne postoji općeprihvaćena definicija učenja, već ona ovisi o osobnom stajalištu i razlikuje se ovisno o paradigmama učenja. Najprihvaćenije paradigme učenja definiraju učenje kao:

  • vidljivu promjenu u nečijem ponašanju koja se može mjeriti​1)
  • aktivan proces usvajanja (uključujući uvid, procesiranje informacija, pamćenje, percepciju) novih znanja i stvaranje odgovarajućih mentalnih reprezentacija​2)
  • prirodnu težnju čovjeka da se učenjem samoostvari i razvije osobne potencijale​3)
  • ​aktivan, društveno potaknut proces izgradnje znanja temeljen na subjektivnoj interpretaciji objektivne stvarnosti4)
  • ​proces povezivanja sa izvorima informacija koji sadrže korisna znanja te održavanje takve povezanosti​5)

Ovdje se nalazi još nekoliko definicija učenja:

  • stjecanje novih ili modificiranje postojećih znanja, ponašanja, vještina, vrijednosti ili preferencija te može uključivati sintetiziranje različitih vrsta podataka. 6)
  • djelatnost ili proces stjecanja znanja ili vještina učenjem, vježbanjem, poučavanjem od strane drugih ili temeljem vlastitog iskustva. 7)
  • sve relativno trajne promjene u potencijalu za ponašanje koje proizlazi iz iskustva, ali nisu uzrokovane umorom, maturacijom, lijekovima, ozljedama ili bolestima. 8)
  • relativno trajne promjene u mentalnim asocijacijama zbog doživljenih iskustava. 9)

​​


​​1) Vidi: Biheviorizam.

2) Vidi: Kognitivizam.​

3) Vidi: Humanizam.

4) Vidi: Konstruktivizam.

5) Vidi: Konektivizam.

6) Wikipedija: Učenje. Preuzeto 14.03.2015. Posljednje izmjene 11.03.2013.

7) Merriam-Webster Learner's Dictionary. Preuzeto 14.03.2015.

8) Lefrancois, G. R. Theories of Human Learning: What the Old Man Said. Belmont, CA: Wadsworth/Thompson Learning. 2000.

9) Omrod, J. E. Human Learning (6 izdanje). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. 2011.

hr/what_is_learning.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)