Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms

Paradigme učenja

Teorije učenja obično se dijele u nekoliko paradigmi koje predstavljaju različite perspektive na proces učenja. Teorije unutar iste paradigme dijele neka osnovna zajednička stajališta. Trenutno su najprihvaćenije paradigme učenja biheviorizam, kognitivizam, konstruktivizam, konekcionizam i humanizam. 1)

Ovaj wiki obuhvaća gore navedene paradigme učenja i s njima povezane teorije učenja i instrukcijskog dizajna. Slijedi kratak pregled tih paradigmi, a dodatne informacije su dostupne klikom na naziv svake paradigme.

Ova kratka usporedba paradigmi učenja se može upotrijebiti za lakše razumijevanje njihovih međusobnih razlika i sličnosti.

Popis svih teorija učenja i modela instrukcijskog dizajna unutar djelokruga ovog wikija može se naći ovdje.


1) U nekim izvorima se socijalno učenje ubraja u paradigme, humanizam ili konstruktivizam se zanemaruju, a konektivizam je nova paradigma koja još nije široko prihvaćena.

hr/learning_paradigms.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)