Prijevodi ove stranice:

Korisnički alati

Site alati


hr:research_results:principles_and_effects

Načela i efekti

Ova stranica sadrži neka načela i efekte/pomagala koja olakšavaju učenje, a istraživana su u okvirima teorije kognitivnog opterećenja (cognitive load theory) i kognitivne teorije multimedijskog učenja(cognitive theory of multimedia learning).

Načela Opis
Načelo modaliteta Učenje će se olakšati ako je tekstualna informacija, umjesto vizualno, prikazana u auditivnom obliku, te kada je popraćena ostalim vizualnim informacijama kao što je graf, dijagram ili animacija.1)
Načelo suvišnosti Kapacitet oba informacijska kanala kod čovjeka može biti nepotrebno preopterećen suvišnim informacijama ako su prezentirane kroz oba kanala, što negativno utječe na proces učenja.2)
Efekt podijeljene pažnje Kada je svaki izvor informacija neophodan za razumijevanje prezentiranog sadržaja, učenje pospješuje ako su višestruki izvori informacija u vremenu i prostoru prezentirani integrirano, a ne zasebno.3) Učinak podijeljene pažnje ovdje može biti interpretiran kao prostoran ili vremenski, iz čega proizlazi efekt prostornog i vremenskog kontigviteta (spatial and temporal contiguity effect).
Načelo prostornog kontigviteta Procesiranje informacija je olakšano kada su dva povezana vizualna izvora informacija jedan drugome bliža. Primjerice, tekst koji je smješten u blizini mjesta na koje se odnosi unutar dijagrama rezultira uspješnijim učenjem od onoga smještenog ispod dijagrama.
Načelo vremenskog kontigviteta Istovremena prezentacija povezanih informacija trebala bi biti najsličnija načinu na koji funkcionira ljudski um, te je kao i prikazivanje povezanih višemodalnih informacija u jako kratkim vremenskim razmacima, pružila dobre eksperimentalne nalaze
Načelo koherentnosti Tzv. efekt privlačnih detalja (seductive details effect) tvrdi da suvišan materijal iako zanimljiv i motivirajući, ako je irelevantan, troši resurse za učenje.
Načelo individualnih razlika Naglašava utjecaj ranije stečenog znanja i kognitivnog kapaciteta na rezultate učenja. Učinci dizajna su snažniji kod osobe s malo predznanja, te kod izrazito “prostornih tipova”, koji imaju veći kognitivni kapacitet za mentalno integriranje verbalnih i vizualnih informacija.
Efekti Opis
Efekt signalizacije Signalizacija (signaling or cuing) predstavlja povećanje ishoda učenja zbog usmjeravanja pažnje na relevantne informacije. Signali su zasnovani na prirodnim “privlačiteljima” pažnje, poput pokreta ili kontrasta. U multimediji ovo također može biti postignuto podcrtavanjem, strelicama ili upotrebom boja.4)
Efekt raščlanjivanja Učenje bi trebalo biti učinkovitije ako su kontinuirana animacija ili pripovijedanje raščlanjeni na manje dijelove.5)
Efekt praktičnih primjera Smanjenje kognitivnog opterećenja “demonstracija kako korak po korak izvršiti zadatak ili riješiti problem.6)
Efekt preokreta stručnosti (Expertise reversal effect) Nastavne tehnike koje su vrlo učinkovite s neiskusnim učenicima mogu izgubiti svoju učinkovitost, pa čak i imati negativni učinak kada se koriste kod iskusnijih učenika.7)
Poticanje tumačenja (Explanation prompts) Poticanje učenika da samostalno objašnjavaju pojedine korake primjera ili postupka koje uče ima pozitivan utjecaj na konceptualno znanje.8)
Efekt kolektivnog radnog pamćenja Kod učenja manje složenog materijala, individualno učenje je djelotvornije i učinkovitije od suradničkog. Kod složenog materijala, suradničko učenje je učinkovitije, jer omogućuje dijeljenje opterećenja radnog pamćenja među sudionicima.9)
Aktivacija shema Aktivacija i uporaba prethodno stečenog znanja.10)
Učenikova kontrola Prevelika količina kontrole uzrokuje kognitivno preopterećenje. Čak i stručnjaci mogu iskusiti poteškoće pri odabiru, nizanju i nošenju s velikim brojem informacija.11)
hr/research_results/principles_and_effects.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)